Den synliga förskolan

Martina Lundström

BTJ:s recension

Martina Lundström, förskollärare och pedagogisk handledare, beskriver utvecklingsarbete inom förskolan som baseras på strategier där gemensamma och tydliga mål är nyckeln till en god kvalitetsutveckling. Lundström menar att svensk förskola spretar och att det finns stora skillnader i hur barns förutsättningar till en god kunskapsutveckling ser ut. Genom att problematisera sådant som uppfattas som självklarheter och genom att systematiskt och från grunden reflektera över och utvärdera den verksamhet förskolan vill driva skapas det goda möjligheter för förskolan/arbetslaget att arbeta utvecklande utifrån sina förutsättningar. Den synliga förskolan vänder sig till förskolerektorer och andra ledare inom förskolan som har mandat att driva utvecklingsfrågor och den är en god och lättillgänglig handledning där författarens teoretiska bas illustreras väl av exempel från praktisk verksamhet. Jag ser den som synnerligen användbar, både på förskolor där utvecklingsarbetet gått i stå men även på nyöppnade förskolor/avdelningar. Martina Lundström utkom 2016 med Det synliga barnet.

Ulf Mårtensson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 12, 2019