De yngsta barnen och värdegrunden

BTJ:s recension

Helhetsbetyg: 4 – Mycket bra

Vad innebär det egentligen att arbeta konkret med den värdegrund som läroplanen för förskolan skriver fram?Hur kan pedagoger planlägga och genomföra en verksamhet med de allra yngsta barnen för att bidra till ett demokratiskt samhälle?

Lena Edlund är pedagogisk utvecklare, fortbildare och har varit rektor i förskolan. Hon har tidigare bl.a. skrivit De yngsta barnen och läroplanen och De yngsta barnen och undervisningen.

Innehållet i De yngsta barnen och värdegrunden struktureras i sex kapitel: Utbildning av samhällsmedborgare, Värdegrunden – utbildningens stadiga golv, Leken som drivkraft i vardagen, Omsorgen är vardagens hörnsten, Samarbete med hemmen och Utbildningens trygga ramar.

Boken ger rikligt med exempel från situationer i förskolan och det finns konkreta förslag att prova i praktiken. Speciellt intressant är kapitlet som tar upp lekens betydelse för arbetet med värdegrunden.

Författaren menar att leken tagits för given och att det är tydligt från styrdokument att den ska vara en lärande aktivitet som kan stimulera motorik, samarbete och problemlösning och kommunikation. I avsnittet visas typiska lekar för både yngre och äldre förskolebarn och den fria leken problematiseras. En värdefull, mycket intressant och stimulerande bok för verksamma i förskolan.

Helhetsbetyg: 4.

Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2022
Lektör Katharina Jacobsson