De yngsta barnen och läroplanen

Lena Edlund

BTJ:s recension

Lena Edlund arbetar som pedagogisk utvecklare och har en bakgrund som förskollärare då hon bl.a. arbetat med de yngsta barnen. Första upplagan av boken kom 2016 och innehållet har nu reviderats och utökats utifrån förskolans nya läroplan. Edlund förmedlar kompetenserna som det lilla barnet har och resonerar om hur pedagogerna kan arbeta för att barnet ska utvecklas och stimuleras samt hur läroplanen kan omsättas utifrån de yngsta barnens förmågor. Med grund i den syn vi har på de små barnen diskuterar hon hur arbetet kan organiseras, struktureras och dokumenteras så att de små barnens kompetenser och kunskapsutveckling blir synliga.

Teori och praktik blandas och många exempel är tagna från verksamheterna. Edlund presenterar löpande frågeställningar och ger uppdrag till läsaren. Det är en stimulerande och tillgänglig bok som ger inspiration och verktyg till verksamma pedagoger som vill utveckla sitt arbete med de minsta barnen i förskolan.

Ulf Mårtensson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 6 2019