Barnens egna teman

Elisabeth Wiersma Larsson

BTJ:s recension

En konkret, lättläst och mycket användbar bok för alla som arbetar i förskolan eller studerar till förskollärare och barnskötare. Arbetssättet som beskrivs är inspirerande och roligt och ger verkligen barnen inflytande. När barnen får stå i centrum och själva välja tema och hålla i sina egna temadagar ökar deras tilltro till sin egen förmåga, vilket kan bli avgörande för hela deras utveckling och lärande.

Författaren Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare på Bikupans förskola i Sollentuna och har arbetat med Barnens egna teman i 13 år. Pedagogerna utgår från barnens nyfikenhet och intressen och samtidigt uppmuntras och utmanas barnen så att arbetet med temat fördjupas. De finns där för att stödja barnen i sitt utforskande och lärande och arbetet kopplas hela tiden till förskolans läroplan. En mycket bra, rolig och inspirerande faktabok vars förord avslutas med en positiv varning: ”Börjar ni pröva detta arbetssätt kan ni inte sluta!”

Maj-Britt Claesson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 13, 2019