Att leda en lärande förskola

BTJ:s recension

Helhetsbetyg: 4 – Mycket bra

Anna lund är rektor, pedagogista och förskollärare. Hon arbetar även som utbildningskonsult och blev nominerad till Årets rektor 2021. Utifrån egen erfarenhet och egna exempel beskriver hon hur en kan leda arbetet på en förskola på ett hållbar och lärande sätt. Utifrån att ha en strukturerad arbetsorganisation och en väl förankrad utvecklingsorganisation med en pedagogisk idé som bas finns det goda förutsättningar för rektor att paketera och leda det pedagogiska arbetet på förskolan.

Lund betonar vikten av att fundera över det egna arbetet och skapa en egen förståelse för sitt ledarskap såväl som förståelse från andra. Reflektion är en bärande del i boken Att leda en lärande förskola, och varje del knyts ihop av reflektionsfrågor, individuella såväl som till en grupp.

Rektorsuppdraget idag är mångfasetterat och krävande. Det är viktit att skapa strukturer och strategier för sitt ledarskap så att organisationen blir hållbar och utvecklande för barn och personal. I detta är den här boken viktig och till stor hjälp för både verksamma och blivande rektorer.

Helhetsbetyg: 4.

 

Publiceras i BTJ-häftet nr 2, 2023
Ulf Mårtensson, lektör