Leda och lära tillsammans – medledarskap i förskolan

Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög

Förskolerektorerna Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög har med stormöten och litteraturläsning lyckats skapa en reflekterande kultur i och mellan förskolans arbetslag. Med boken vill de inspirera chefer och medarbetare i förskolan att våga satsa på utvecklingsarbete och medledarskap.


Lekfullt samspel

Kari Pape

En praktiskt inriktad bok som kretsar kring den viktiga frågan ”Hur skapar man en samsyn kring lekens betydelse och hur får man arbetslaget att dra åt samma håll, så att leken och det lekfulla samspelet ges första prioritet i förskolan?” Både rektorns och förskollärarens roll diskuteras, liksom hur man får med föräldrarna.


Ute året runt

Titti Olsson

Barns nyfikenhet stimuleras när de får vara utomhus. När pedagogerna är redo att följa barnen i deras sätt att undersöka världen hamnar barnperspektivet i fokus. I boken finns exempel från hela landet och alla årstider.