De yngsta barnen och värdegrunden, undervisningen och läroplanen

Lena Edlund har nu fullföljt serien om förskolans yngsta barn och det vill vi fira! 

I oktober så ger vi alla våra kunder 20% rabatt på hela serien. 

Ange koden Deyngsta20 i webbshoppen under oktober månad så kan du ta del av erbjudandet.

De yngsta barnen och värdegrunden

Boken sätter fokus på det värdegrundsarbete som pågår i vardagen – i skratten, gråten, omsorgen, delaktigheten och välbefinnandet. Lena Edlunds exempel visar hur vi kan stötta barnen när de övar sig på att leka, förhandla, trösta och vara en del av en grupp.

Hur vi vuxna agerar beror på vilka värderingar som råder, både i arbetslaget och i varje person. Vi behöver även fundera över vilken värdegrund som råder i vårt samarbete med vårdnadshavare.

Att kritiskt granska våra egna normer och värden kan vara utmanande, liksom att utveckla vår gemensamma värdegrund i arbetslaget. I boken finns konkreta förslag på hur man kan gå tillväga.

Beställ boken här>>

De yngsta barnen och undervisningen

Begreppet undervisning skrevs nyligen in i förskolan läroplan, och Lena Edlund får ofta frågor om det i sitt jobb som kvalitetsledare i förskolan. Frågorna handlar om de yngsta barnen, hur man undervisar dem som inte kan prata och som behöver mycket omsorg. Nu vill hon visa hur man kan göra utan att krångla till det.

I arbetet med förskolans yngsta barn går lek och allvar hand i hand. Nyckeln för att arbeta med undervisning är att hela tiden vara ”här och nu”, nyfiken och lyhörd för vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot. I boken ger Lena Edlund exempel på hur pedagoger kan tillvarata de yngsta barnens lärstrategier och kroppsliga, estetiska uttryckssätt för att bygga in rörelse, lekfullhet och närvaro i undervisningen.

Hon visar hur miljöer för de yngsta kan utformas och hur man kan arbeta mot läroplanens mål redan första dagen av introduktionen. Hon tar också upp vikten av förskollärares ansvar och ledarskap för att alla barn ska få samma förutsättningar.

Beställ boken här>>

De yngsta barnen och läroplanen

Alla pedagoger ska arbeta utifrån förskolans läroplan – men hur omsätter man innehållet i praktiken med de allra yngsta barnen? Hur kan man förstå barns kunnande och lärande innan de kan prata? Kan ettåringar arbeta i projekt eller vara med och bestämma hur verksamheten ska se ut?

De yngsta barnen och läroplanen ger Lena Edlund praktiska exempel på hur arbetet kan förankras i läroplanen och delar med sig av sina erfarenheter och tankar när det gäller till exempel introduktion, förskolans miljö, pedagogisk dokumentation och undervisning med de yngsta. Hon ger också tips och verktyg som underlättar pedagogernas viktiga arbete.

De yngsta barnen och läroplanen>>

Om författaren

Lena Edlund är pedagogisk utvecklare i förskolan. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare, förskolechef och kvalitetsledare.

Lena Edlund är utbildad fritidspedagog men har arbetat i förskolan större delen av sitt yrkesliv. 1991 startade hon ett föräldrakooperativ tillsammans med några andra föräldrar. Hon fick tidigt kontakt med Reggio Emilia och har haft med sig den filosofin under 20 års tid i olika förskolor, stora som små. Under kortare och längre perioder har Lena Edlund också fortbildat förskolepedagoger inom ramen för Lärarfortbildning AB. På senare tid har hon också varit kvalitetsledare för Pysslingen förskolor.

Förutom böckerna om förskolans yngsta barn så har hon varit redaktör för antologin Den röda tråden - om progression och likvärdighet i förskolan.