Utforska digitala verktyg i förskolan

Anna Thoresson vill visa hur pedagoger och barn kan utforska de digitala verktygen i förskolan. Hon är förskollärare i Vänersborg och nu har hon skrivit en bok där hon varvar exempel från verksamheten med kopplingar till forskning och läroplan.

Utforska digitala verktyg i förskolan

När vi vill arbeta med digitalt skapande - var ska vi börja?
Vi har frågat Anna och så här svarar hon.
Hej Anna!

Boken handlar om vad digitalisering i förskolan kan vara, varför vi ska arbeta med digitala verktyg och hur vi kan göra det?
– Vi behöver både möta barnen där de är nu och rusta dem för framtiden.

Digitalt skapande är något som Anna Thoresson brinner för. I boken har hon valt att fokusera på grunderna för att uppmuntra pedagoger som inte kommit så långt med det digitala.
– Vad är våra barn engagerade i nu? Börja där. Det kreativa skapandet är redan en av förskolans styrkor – lägg till IT och se vart det leder!

Multimedia får stort utrymme i förskolans nya läroplan och är lämpligt att börja med. Eftersom många barn redan är bekanta med lärplattor kan de exempelvis filma med dem.
– Det är så viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att barn får möjligheten att vara producenter av digital teknik och media, inte bara konsumenter. Där kan förskolan lägga grunden.

En viktig aspekt är hur vuxna pratar om tekniken. Anna Thoresson beskriver i boken hur man kan arbeta med analog programmering, som när barnen får ”programmera” sin fröken med hjälp av muntliga instruktioner eller baka något efter recept, och samtidigt sätta ord på att man följer stegvisa instruktioner.
– Då synliggör vi att det är människor som styr och programmerar. Och om något blir fel är det vi som måste ändra instruktionerna.

En vanlig fallgrop är att nybörjare ofta har för bråttom till ett färdigt resultat.
– Vi behöver tillåta oss att prova oss fram och utforska tekniken tillsammans med barnen. Det är inte säkert att det leder dit vi hade tänkt, men då lär vi oss något av det också, säger Anna Thoresson.

– Jag blir så förtjust över alla idéer barnen har. Om jag vågar gå in i en situation med öppna ögon och låta bli att styra för mycket, får jag syn på hur mycket lärande som pågår där!

Författare till Utforska digitala verktyg i förskolan

Anna Thoresson är förskollärare. Hon har en bakgrund som journalist med fokus på barns rättigheter och utbildning.