Skapande barn - att arbeta med bild i förskolan

Stina Braxell

Kan alla barn i förskolan, även de allra yngsta, uttrycka sig i bild? Vilka slags material bör finnas i ateljén? Och hur påverkas barn av vuxnas reaktioner på deras bilder?

Tanken med boken är att inspirera till ett utvecklat bildarbete med de yngsta barnen.

Lärarförlagets pris: 220 kr

Nya tankar om barns skapande

Kan alla barn i förskolan, även de allra yngsta, uttrycka sig i bild? Bör alla material, också lera och akrylfärger, vara tillgängliga i en öppen ateljé? Och hur påverkas barn av vuxnas reaktioner på deras bilder?

Författaren jämför hur hon själv resonerade kring barns skapande innan hon blev ateljerista med hur hon ser på att arbeta med bild i förskolan därefter. Många nya tankar kring vikten av skapande verksamhet i förskolan, särskilt för de yngsta barnen, och ger praktisk vägledning i hur olika material kan användas.

Boken vill inspirera läsaren att förhålla sig till barns skapande på ett nytt sätt. Den vänder sig i första hand till pedagoger i förskolan, både yrkesverksamma och studenter, men ger även lärare i skola och fritidshem ny motivation att utveckla bildarbetet.

Din bok har lagts till i varukorgen

Boken vill inspirera läsaren att förhålla sig till barns skapande på ett nytt sätt

Stina Braxell har skrivit boken Skapande barn. Hon var förskollärare och ateljerista, med ansvar för att utveckla bildarbetet i förskolorna Stella och Nova i stadsdelen Kärra-Rödbo i Göteborg.

Stina Braxell var en uppskattad kollega och författare när hon gick bort 2018.

Om Skapande barn

Titel Skapande barn
Författare Stina Braxell
Utgiven 2010
ISBN 9789197761574