Mediepedagogik på barnens villkor

Ulla-Karin Lundgren Öhman (redaktör)

”Alla som är intresserade av barns delaktighet och inflytande borde läsa boken, här finns barns meningsskapande i en digital kontext”, säger Linda Linder, förskollärare och pedagogisk handledare.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Förhållningssätt före digitala verktyg

Förskolans läroplan lyfter vikten av att barn utvecklar intresse för bilder, texter och medier och lär sig använda och tolka dessa. 

Mediepedagogik på barnens villkor
 handlar om det pedagogiska förhållningssättet i arbetet med digitala verktyg i förskolan och de tidiga skolåren. Den ger både teoretiska och praktiska perspektiv på vad mediepedagogik kan innebära, med koppling till läroplaner och forskning.

Antologins redaktör Ulla-Karin Lundgren Öhman har valt ut förskollärare och mediepedagoger, forskare och föreläsare som liksom hon själv berättar om sina erfarenheter av varför och hur digitala verktyg kan användas. Förhoppningen är att boken ska inspirera läsaren till ett mediepedagogiskt arbetssätt i den egna verksamheten.

Mediepedagogik på barnens villkor vänder sig i första hand till alla som arbetar i förskola, fritidshem och de tidiga skolåren.

Bokens författare

Ulla-Karin Lundgren Öhman (red), Anna Stigsdotter, Erika Kyrk Seger, Markus Bergenord, Ingela Åström, Anna Nilsson & Anette Larsson, Ulla Berg & Marie Eman, Therés Åkerblom, Susanne Kjällander, Carina Carlsson och Martina Lundström.

Din bok har lagts till i varukorgen

Här är det pedagogiska förhållningssättet i fokus, inte de digitala verktygen i sig.

Ulla-Karin Lundgren Öhman är redaktör för och medförfattare i Mediepedagogik på barnens villkor. Hon är utbildad förskollärare och mediepedagog från Piteå och en flitigt anlitad föreläsare inom ramen för digitalisering i förskola/skola.

Mer om Ulla-Karin Lundgren Öhman finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Mediepedagogik på barns villkor

Titel Mediepedagogik på barns villkor
Författare Ulla-Karin Lundgren Öhman
Utgiven 2014
ISBN 9789198176223