Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt

Monica Nylund, Cecilia Sandback, Barbro Wilhelmsson & Karin Rönnerman

Verksamhetsutveckling i förskolan är en prioriteringsfråga. Här berättar tre erfarna förskollärare hur de har använt aktionsforskning för att stärka kvaliteten och personalens kompetens i fem förskolor i Göteborg.

Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2008.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Hur kan aktionsforskning stärka kvaliteten?

Hur kan personalen i förskolan utveckla verksamheten när schemat redan är fullt? Här redogör tre erfarna förskollärare från Göteborg för sina erfarenheter av aktionsforskning, ett arbetssätt som de använt för att stärka kvaliteten och personalens kompetens i fem förskolor i Örgryte. 

Med hjälp av aktionsforskning får personalen verktyg att förstå vardagliga och självklara situationer på ett nytt sätt, med ökad kompetens och yrkesstolthet som resultat. Författarna har arbetat i sina barngrupper samtidigt som de fortbildat sig och handlett kollegor.

Monica Nylund, Cecilia Sandback och Barbro Wilhelmsson mottog 2008 ett stipendium från Ulla-Britta Bruuns Minnesfond – en fond som inrättats för att förskollärare ska få möjlighet att dokumentera sina erfarenheter och därigenom sprida sin kunskap.

Karin Rönnerman, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, har varit deras handledare. Hon medverkar här med ett kapitel som ger den teoretiska grunden för förskolornas praktiska arbete med aktionsforskning.

Boken vänder sig till pedagoger, rektorer och personer med utvecklingsuppdrag i förskola och skola samt till lärarstudenter och pedagoger som vill lära sig mer om aktionsforskning.

"Visar steg för steg hur du kan utveckla kvaliteten"

Jag kan varmt rekommendera boken som jag tycker visar steg för steg hur du kan arbeta med aktionsforskning och utveckla kvaliteten i förskolan.


Malin Jönsson, tidningen Förskolan nr 7, 2010

Din bok har lagts till i varukorgen

Ett verktyg att förstå vardagliga och självklara situationer på ett nytt sätt
Bokens huvudförfattare är Monica Nylund, Cecilia Sandback och Barbro Wilhelmsson, alla förskollärare i Göteborg.

Deras handledare Karin Rönnerman, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, är medförfattare.

Om Aktionsforskning i förskolan

Titel Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt
Författare Monica Nylund, Cecilia Sandback, Barbro Wilhelmsson och Karin Rönnerman
Utgiven 2010, reviderad 2016
ISBN 9789197761550