Elever som utmanar oss - hitta lösningar som fungerar

Veronica Gustafsson

”En superbra 'hands on'-bok som jag verkligen skulle rekommendera till någon som vill ha mer kunskap om arbetet med elever som utmanar oss”.
Cecilia Lind, specialpedagog


Veronica Gustafsson vill öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor påverkar elevernas skolvardag. Hon visar hur lärares bemötande kan stötta elever som utmanar – och utvecklar – sina lärare.

Helhetsbetyg: Mycket bra!
BTJ-häftet nr 3, 2020

Lärarförlagets pris: 295 kr

Gustafsson reder ut begreppen extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram på ett bra sätt. Jag tycker överlag att boken är värdefull och kan ligga till grund för diskussioner i många skolor. Den är intressant och välskriven. Helhetsbetyg: 4

Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 3, 2020

Exekutiva förmågor i fokus

Isa har svårt att samarbeta och hamnar ofta i konflikter. För Sally är det en utmaning att hantera intryck och att koncentrera sig på sådant som inte intresserar henne. Eli får ofta höra att han är ostrukturerad och slarvig.

”Alla individer är unika. Alla elever är unika. Vi som jobbar i skolan vet att merparten av våra elever är mottagliga för det skolsystem vi har i dag och de anpassar sig väl efter de förväntningar som finns på dem. Denna bok handlar uteslutande om de elever som utmanar oss som lärare, men som framför allt utmanar vårt skolsystem – de som håller oss vakna om nätterna, men som i slutänden gör oss till bättre pedagoger.”

Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon vill öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor som motivation, impulskontroll och initiativförmåga påverkar elevernas skolvardag. I boken visar hon hur lärare i grundskolans verksamheter kan bemöta sina elever för att  kompensera och stötta.

Hennes egna erfarenheter varvas med teori och forskning. Det gör boken användbar, både för den enskilda läraren och för diskussioner i arbetslaget samt med elevhälsan.

Så här tycker våra läsare:

Intressant och välskriven. Betyg: Mycket bra!

Hon visar exempel på hur bristande generaliseringsförmåga kan vara ett stort problem när man upplever varje situation som ny, när man inte tar med sig tidigare erfarenheter. Den problematiska och viktiga frågan om inkludering diskuteras i boken. Gustafsson reder ut begreppen extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram på ett bra sätt. Jag tycker överlag att boken är värdefull och kan ligga till grund för diskussioner i många skolor. Den är intressant och välskriven. Helhetsbetyg: 4

Marianne Ericson
Lektör BTJ
Ur BTJ-häftet nr 3, 2020

Jag kan varmt rekommendera boken till er som vill lära er mer om elever som utmanar ...

Boken ger en fördjupad kunskap om begrepp som exekutiva förmågor som förklarar elevers utmaningar och hur vi kan tänka och agera utifrån detta. Författaren resonerar om vad skolans uppdrag är och hur vi kan lyckas med inkludering. Vidare går hon igenom hur vi kan ta oss an extra anpassning, särskilt stöd och elevers ”batteritid”. Positiva effekter av sociala berättelser, ritprat och seriesamtal gås även igenom.

Boken ger inget facit, som författaren själv säger, men hon delar med sig av sina erfarenheter som lärare och specialpedagog. Hon uppmanar oss till att våga ifrågasätta dig själv, dina metoder och ditt förhållningssätt. Men understryker samtidigt att du som pedagog aldrig ska vara ensam i detta arbete utan här behövs även elevhälsoteamet. Jag kan varmt rekommendera boken till er som vill lära er mer om elever som utmanar, varför de utmanar och hur vi kan förebygga redan på planeringsstadiet för att underlätta för eleven.

Nathalie Lindgren
Lärare i förskoleklass, fortbildare och författare

Boken är framskriven ur ett konstruktivt perspektiv

Veronica Gustafsson ger i sin bok en bra bild av de utmaningar jag som lärare kan ställas inför men hon beskriver också utmaningarnas bakgrund och hon ger exempel på verktyg jag som lärare kan använda.  Boken är framskriven ur ett konstruktivt perspektiv. Ja, läraren möter utmaningar men det finns mycket att göra för att varje elev ska lära sig det vi förväntas lära ut. Det är bara det att jag som lärare ibland måste tänka till lite extra, behöver kunna lite extra och måste anstränga mig lite extra!

Toura Hägnesten
ämnesutvecklare
Stockholms stad – Läs- och språksatsningen

Läs recensionen i sin helhet här >>

En bok för alla skolformer

Sammanfattningsvis rekommenderar jag boken till alla pedagoger i alla skolformer. Den är lättläst och med mycket praktiskt innehåll som gör att man koppla ihop till teori eller sin egen praktik. Man kan till exempel läsa ett kapitel i taget i sitt arbetslag och använda som diskussionsunderlag. Det kan också vara ett viktigt samtalsunderlag på arbetsplatsträffar eller i andra sammanhang där medarbetare och chef möts. Jag skulle dock vilja lägga till en sak i textens titel: ”Elever som utmanar oss – och utvecklar oss”. Det är så jag känner, dessa härliga barn som ger oss så mycket tillbaka!

Erika Ringström
Lärare Katrinebergs grundsärskola
PEDAGOG MÖLNDAL

Läs recensionen i sin helhet här >>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Om en elev inte klarar uppgiften är risken stor att hen inte själv kan formulera vilket av alla delmoment som är svårt.
Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare.

Mer om Veronica Gustafsson finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Hej Veronica!

– Diagnoser i all ära. För mig som pedagog hjälper de mig som mest att förstå på ett ungefär vad det handlar om. Och det finns många elever med stora svårigheter som inte passar in i någon diagnos.

Istället för neuropsykiatriska diagnoser eller funktionsnedsättningar väljer Veronica Gustafsson att tala om exekutiva förmågor. Det kan till exempel handla om svårigheter att styra impulser, att komma igång med arbetet eller att filtrera intryck.

Läs hela intervjun här

Om Elever som utmanar oss

Titel Elever som utmanar oss - hitta lösningar som fungerar
Författare Veronica Gustafsson
Utgiven 2019
ISBN 9789188149466

.

Utifrån sin egen praktik som lärare visar Veronica läsaren sina erfarenheter av att skapa situationer och lärande genom empati och en ständig nyfikenhet. Initierat beskrivs de funktioner som är nödvändiga för att kunna förstå misslyckanden och vad som är viktigt för att åstadkomma en lyckad skolgång.
David Edfelt
leg psykolog och författare