Värdeskapande lärande

278 kr

Läs ett smakprov

Maria Wiman, 2019

Beskrivning

Maria Wiman

Värdeskapande lärande

Man hör ofta att eleverna är framtiden. Jag tänker snarare att de är nutiden. De kan och bör få göra skillnad redan idag. Maria Wiman

Det värdeskapande lärandet går ut på att hitta verkliga mottagare för det man skapar i klassrummet. Maria Wimans elever har bland annat hjälpt barnsoldater, läst sagor för förskolebarn, intervjuat pensionärer, agerat bokrecensenter och räddat sin favorit-tv-serie från nedläggning. I grunden ligger ett medvetet arbete med relationer, tydliga frågor och mål. Elevernas motivation ökar med detta inkluderande arbetssätt, där var och ens arbete är viktigt på riktigt.

Högstadielärare i svenska och SO i Huddinge utanför Stockholm. Författare till Värdeskapande lärande (2019). Hennes vassaste knep och roligaste exempel från klassrummet varvas här med forskning om motivation och värdeskapande studier.

 

INNEHÅLL

VÄRDESKAPANDE LÄRANDE
För vem?
Världens roligaste jobb
Ett inkluderande arbetssätt
De berömda bollarna i luften
Inkludering
Grit – driv och jävlar anamma
Tips för att skapa mer driv
Mindset

BEDÖMNING
Sänka garden
Lärarens förlängda arm
Lärartyper och formativ bedömning

VIKTIGT PÅ RIKTIGT – EXEMPEL PÅ PROJEKT

RELATIONER OCH TILLIT
Känsla av sammanhang
Prosocialt beteende
Arbetsbeskrivning
Begriplighet
Lärgemenskap

VÄRDESKAPANDE LÄSNING
Läslusten och skolan
Social läsning
Inre och yttre motivation
Läsande förebilder och läshundar
Skriv till författaren
Tips på läsprojekt
Läsning, internet och källkritik
Tips på källkritiska projekt

IBLAND GÅR DET SNETT
Storm på Twitter
Läxan jag lärde
Sist men inte minst

Referenser
Bildförteckning

Mer information

Vikt 0.330 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

172

Utgivning

3 april 2019

Artikel

Prisad lärare skriver handbok till andra lärare

Maria Wiman och hennes klass 9F på Östra grundskolan i Huddinge har prisats för sitt arbete med att främja tonen på internet. Nu är hon bokaktuell med en handbok som hon själv hade velat läsa när hon började som lärare.

I april publicerades boken ”Värdeskapande lärande” som handlar om ett speciellt sätt att se på lektioner och undervisning för att göra skillnad på riktigt. Maria Wiman har blivit prisad för sitt arbete med priser som Huddinges pris för entreprenörskap, Årets pedagog i Huddinge och Årets punkare i skolvärlden.

– Årets punkare är det finaste priset av alla! Hittills har skolan sett ungefär likadant ut sedan skolan startade med läraren som står längst fram och mästrar. Punken i sig står för att våga bryta normer, det viktiga är att man lär sig saker och inte exakt hur det går till, säger Maria Wiman.

Även eleverna i hennes klass 9F på Östra grundskolan i Huddinge har fått priser för sitt arbete, Surfa Lugnt-priset för sin kamp mot den dåliga tonen på nätet och Huddinges demokratipris för att de är med och främjar demokratin i samhället.

– Det är ett uppskattat arbete både för eleverna själva, men också för samhället eftersom de prisas för det de gör. De gör verkligen skillnad på alla sätt och vis plus att de lär sig så himla mycket. Mitt jobb det är ju att lära ut och jag märker att kunskaperna kommer av bara farten när skolan känns spännande, rolig och intressant.

När Maria Wiman började som lärare önskade hon att det fanns en handbok som handlade om hur man gör undervisningen rolig, men ändå lärorik. Nu har hon själv skrivit en bok som utgår från den här typen av lärarfilosofi. En sådan bok har tidigare funnits varken i Sverige eller i världen.

– Hela tanken med att jag är lärare är för att jag vill skapa elever som kan göra skillnad i det verkliga livet även utanför skolan. Förhoppningen är att andra lärare kan ha användning för den här boken och tycka det är ett spännande sätt att låta eleverna jobba med verkliga uppgifter som kan gör skillnad i samhället.

Om hon inte är i klassrummet så föreläser hon om boken.

– Jag föreläser om allt som boken handlar om, hur man med små enkla knep kan göra undervisningen viktig på riktigt och få eleverna motiverade. Det handlar inte om några ekonomiska resurser eller om att göra om hela läroplanen utan om små knep för att nå ut. Jag vill lära fler lärare hur vi kan skapa drivna ungdomar.

Maria Wimans bästa tips för lärare och pedagoger är att börja smått. Om eleverna har skrivit en debattartikel kan man istället för att bara rätta och lämna tillbaka den, skicka in den till en tidning. Eller om de har läst en bok, skicka en recension eller frågor till författaren.

– Försök vända arbetet utåt i det lilla så kommer det redan där märkas att det gör skillnad, inte bara för eleverna utan också för samhället.

Av Felicia Hovryd i ”Nytt i Flempan” 15 april 2015

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Wiman, Maria
Värdeskapande lärande
Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2019.
Lektör Michael Economou

Recension
När krisstämpeln ofta sätts på skolan, får den här boken ses som ett entusiasmerande och vitalt prov på att det finns förtroendeingivande hopp. Här ges exempel på arbetssätt och projekt med elevinkludering, elevinitiativ och elevkreativitet som bärande inslag. Det viktiga med värdeskapande lärande, enligt författaren, tillika högstadieläraren Maria Wiman, är att man når utanför klassrummet och att eleverna därför ser större mening med sitt lärande. Närsamhället i form av förskola, åldringsvård, journalistik, expertis, politiker, skådespelare etc. är så att säga alltid närvarande och ger eleverna en starkare känsla av meningsfullhet.

Flera exempel ges inifrån skolverkstadens kreativitet. Författaren anknyter ofta tlll relevant pedagogisk litteratur och är noga med att förankra sitt arbetssätt i skolans arbetsmål, samtidigt som hon är skicklig på att motivera och förklara bakomliggande motiv, varför boken får anses vara mycket angelägen.

Citat

”Värdeskapande lärande beskriver på ett underhållande sätt hur jag kan öka elevernas engagemang och inspirerar till att våga testa … Styrkan är att Wiman presenterar en pedagogisk modell för hur man praktiskt kan organisera sin undervisning och att hon lyfter in aktuell forskning. Värdeskapande lärande ger ytterligare ett användbart redskap för hur man kan variera sin undervisning.”

Åsa Johansson Mernelius, Tidningen Grundskolan

”Säkert är ni många som i slutet av läsåret låtit eleverna utvärdera undervisningen; en utvärdering som kanske utmanar er i att tänka nytt kring upplägg för kommande läsår. Då kan den här boken ge tips för hur värdeskapande lärande genom arbete med relationer, tydliga mål och relationer bidrar till ett inkluderande arbetssätt.”

Katarina Krokström Förstelärare på Fässbergsskolan, Pedagog Mölndals bokblogg

 

”Precis som Wiman uppmärksammar i sin bok, innebär perspektivet att ”rusta för nutiden” dessutom att eleverna generellt blir mer engagerade i skolarbetet, eftersom de upplever att kunskaperna är relevanta och att de lär sig för sin egen skull.”

Anders Jönsson, professor i didaktik, Högskolan Kristianstad

Bokblogg

Pedagog Mölndal

I den nyutgivna boken Värdeskapande lärande varvar Maria Wiman, högstadielärare i svenska och SO, knep och exempel från klassrummet med forskning och värdeskapande studier.

Namnet Maria Wiman kanske är bekant. Hon har prisats för sin förmåga att ta in omvärlden i undervisningen genom utmärkelser som Årets pedagog, Huddinges pris i entreprenörskap och Trevor Dolan-stipendiet ”Årets punkare i skolvärlden”. Vad som kännetecknar hennes sätt att tänka är, som hon säger, enligt baksidestexten ”Man hör ofta att eleverna är framtiden. Jag tänker snarare att de är nutiden. De kan och bör få göra skillnad redan idag.”

Säkert är ni många som i slutet av läsåret låtit eleverna utvärdera undervisningen; en utvärdering som kanske utmanar er i att tänka nytt kring upplägg för kommande läsår. Då kan den här boken ge tips för hur värdeskapande lärande genom arbete med relationer, tydliga mål och relationer bidrar till ett inkluderande arbetssätt.

Vad, hur, varför och för vem?
Boken består av sex kapitel, nämligen Värdeskapande lärande, Bedömning, Viktigt på riktigt-exempel på projekt, Relationer och tillit, Värdeskapande läsning och Ibland går det snett. De didaktiska frågorna Vad, Hur och Varför är utgångspunkten för det värdeskapande lärandet samt att Maria Wiman dessutom lägger till frågan För vem. Med verkliga mottagare utanför klassrummet ökar elevernas motivation och deras kunskaper kan göra skillnad på riktigt. Detta kopplar hon samman med begreppet entreprenöriellt lärande som betonas i läroplanen.

Som läsare får man många konkreta tips på olika projekt som man kan testa i undervisningen. Visst låter det spännande med Bekämpa näthatet, Uppdrag rädda världen och Möte med pensionärer. Ett inkluderande arbetssätt finns som raster över samtliga projekt genom att alla elever lär sig saker utifrån sina egna förutsättningar. För att ro i hamn ett värdeskapande projekt behövs alla möjliga kunskaper, förmågor samt talanger och genom att arbeta i ett team använder man sig av varandras styrkor. Det vill säga, det blir som ute i det verkliga arbetslivet; det blir på riktigt.

Struktur och verktyg
Som Wiman betonar är struktur viktigt. Hon varnar för olika fallgropar, sådant som vi som pedagoger kan ha stött på i olika tema-arbeten. Att arbeta värdeskapande kräver en lärare som står för struktur och ordning. I boken finns exempel på arbetsmallar, exit tickets och checklistor som man kan använda direkt eller göra till sina egna. Dessutom presenteras flera lektionsupplägg på hur olika uppgifter fördelas bland eleverna. Sådana verktyg efterfrågas säkert av många av er som vill vidareutveckla undervisningen.

Lära tillsammans
Hur vävs då forskningen in i det värdeskapande lärandet? Carol Dweck nämns i tankarna kring grit och dynamiskt mindset. Grit, som kan översättas med driv och jävlar anamma, lyfter fram själva ansträngningens betydelse, att arbeta mot ett mål. I boken ges följande tips för att skapa mer driv:

 • Sätt tydliga mål för uppgifterna
 • Ge mycket feedback och utvärderingar
 • Synliggör ansträngningen
 • Tänk på hur du formulerar dig

En lärare med ett dynamiskt mindset anser, som ni säkert vet, att lektionerna är till för att lära tillsammans med eleverna. Man blir aldrig riktigt färdig och varje dag blir en möjlighet att utvecklas tillsammans.

I kapitlet Relationer och tillit nämns begreppet KASAM; känsla av sammanhang. Kan vi få in kasam i klassrummet, blir undervisningen meningsfull på riktigt. Maria Wiman förklarar kasam med begriplighet (eleverna kan förstå eller förklara vad som händer), hanterbarhet (tillvaron blir hanterbar och eleverna kan påverka) och meningsfullhet (känslan av meningsfullhet är avgörande för elevernas motivation). Vår viktigaste uppgift här blir alltså att skapa engagemang. Höga förväntningar på eleverna hänger som bekant starkt ihop med goda studieresultat.

Värdeskapande läsning
I det näst sista kapitlet ges tips på värdeskapande läsning, det vill säga utåtriktad läsning med riktiga mottagare för att skapa läslust. I tidigare blogginlägg, som exempelvis Mötet med texten-inkluderande läsundervisning, har jag skrivit om framgångsfaktorer för att främja ungdomars läsintresse. Här diskuterar Maria Wiman begrepp som inre och yttre motivation som drivkraft vid läsningen samt läsande förebilder och ”läshundar”.

Avslutningsvis ges följande råd på vägen till er som vill utveckla er undervisning genom värdeskapande lärande:

 • Börja i det lilla
 • Plocka in eleverna i planeringen
 • Var lite modig
 • Kom ihåg strukturen
 • Håll ögon och öron öppna
 • Du som lärare är expert
 • Glöm inte att ha roligt!

 

Katarina Krokström
Förstelärare på Fässbergsskolan

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen