Utforska digitala verktyg

278 kr

Läs ett smakprov

Anna Thoresson, 2019

Beskrivning

Anna Thoresson

Utforska digitala verktyg

Undervisningen ska utgå från barnens nyfikenhet. Vårt uppdrag som pedagoger är att inspirera och utmana barnen att ta steg vidare i sitt lärande. Det gäller oavsett om vi använder träjärnvägen, lärplattan eller en programmerbar robot som verktyg. Anna Thoresson

Digital kompetens ingår i förskolans läroplan. Det innebär nya utmaningar för många pedagoger. Med Utforska digitala verktyg i förskolan vill Anna Thoresson ge stöd i det utvecklingsarbetet, både till nybörjare och till pedagoger som kommit lite längre. 

I boken varvas aktuell forskning med konkreta exempel på hur de digitala verktygen kan användas i förskolans undervisning. Exemplen spänner över ett brett fält, från digitalt berättande, skapande och utforskande till robotlek och programmering. 

Anna Thoresson är förskollärare på Frida förskola i Vänersborg sedan 2009. Hon har en bakgrund som journalist med fokus på barns rättigheter och utbildning.

Innehåll

Förord

Inledning

Kapitel ett – Undervisa med och om digitala verktyg

Kapitel två – Utforska och lära på nya sätt

Kapitel tre – Berätta med digitala verktyg

Kapitel fyra – Tänka som en dator

Kapitel fem – Skapa med it som material

Kapitel sex – Våga utforska tillsammans

Referenser

Mer information

Vikt 0.236 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

152

Utgivning

3 april 2019

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Thoresson, Anna
Utforska digitala verktyg i förskolan
Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2019.
Lektör Gunilla Essén

Recension
I förskolans nya läroplan ingår digital kompetens som ett kunskapsområde. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. För att detta ska bli möjligt krävs kunniga, kompetenta och medvetna pedagoger men framför allt nyfikna pedagoger som vågar. I min hand håller jag nu en praktiknära bok som ger stöd i arbetet med digitala verktyg, i förskolan.

Det är en konkret och handfast bok där barnen är närvarande genom dokumentationer som innehåller barnens ord och tankar, faktiskt görande och pedagogens undervisningstankar.

Det praktiska arbetet varvas med aktuell forskning och olika röster får komma till tals såsom forskare, Skolverket, it-utvecklare och lärare. Språket är vardagsnära och förstärks med bilder, fotografier och QR-koder. Det är en inspirerande bok som genom fakta och konkreta exempel vägleder och ger hjälp och stöd i det digitala utvecklingsarbetet där det analoga också har en viktig roll. Den är angelägen för alla som redan arbetar eller ska arbeta i förskolan.

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen