Slöjda för livet

Kajsa Borg & Lars Lindström (red), 2008

Artikelnr: 9789197659864 Kategori:

Beskrivning

Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd

”Att lära genom att skapa hör framtiden till, och slöjden har här ett unikt bidrag att lämna till människors utveckling” skriver professor Roger Säljö i denna bok.

Här beskrivs hur en pedagogiskt upplagd slöjdundervisning kan ta sig uttryck i ett modernt samhälle. Men också bakgrunden till att slöjd blev ett skolämne.

Fjorton författare med god inblick i dagens skola och lärarutbildning beskriver utifrån sina egna erfarenheter och vetenskapliga rön olika pedagogiska slöjdverksamheter. Och de förklarar varför slöjd är viktigt för livet – nu och i framtiden!

Boken vänder sig till slöjdlärare, skolledare, lärarstudenter och andra intresserade.

 

Innehåll

Inledning / Kajsa Borg & Lars Lindström
Den materiella kulturen och vårt kunskapande / Roger Säljö
Slöjdämnet efter millennieskiftet / Peter Hasselskog & Marléne Johansson

Del 1: Slöjd som pedagogisk aktivitet

”… slöjden såsom medel att uppfostra människor” / Lars Lindström
Svensk skolslöjd – en internationell framgång / Hans Thorbjörnsson
Slöjd för flickor och slöjd för gossar / Kajsa Borg
Formsinnets fostran – Carl Malmstens bildningssyn / Per Hartman
Metallslöjd – en historia för sig / Hans Persson

Del 2: En verksamhet i tiden

Slöjdcirkus – ett tält för lärande / Susanne Björkdahl Ordell & Kristin Boström
Second hand, customizing och konsten att slakta en tröja / Anna-Stina Lindén Ivarsson
Informationsteknik – ett redskap i slöjden / Inger Degerfält & Mia Porko-Hudd

Del 3: Lärprocesser i slöjd

Intuitionens roll i estetiska lärprocesser / Lars Lindström
Kommunikation i skolans slöjdpraktik / Marléne Johansson
Novis eller expert? Om bedömning inom slöjd och hantverk / Lars Lindström
Provlapp eller sjal? Om relationer till slöjdföremål / Anna Ekström
Sådan lärare, sådant lärande / Peter Hasselskog
Kreativitet eller problemlösning – vad bedömer vi i slöjden? / Kajsa Borg

Författarpresentation och fotografförteckning

Mer information

Vikt 0.38 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

216

Utgivning

14 april 2008

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen