Slöjd i en digital skola

230 kr

Läs ett smakprov

Martina Rylander Lundström (red), 2017

ISBN: 9789188149190 Kategori:

Beskrivning

Slöjd i en digital skola

All undervisning måste inte vara digital. Men alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid och skapa sig en förståelse för vad det innebär att vara medborgare i dagens samhälle.

Det är utgångspunkten för antologin Slöjd i en digital skola. Redaktören Martina Rylander Lundström, själv legitimerad lärare i slöjd och svenska, har samlat lärare och forskare för att i nio kapitel ge olika perspektiv på hur skolämnet slöjd berörs – och kan berikas – av den pågående digitaliseringen.

Boken innehåller flera inspirerande exempel på hur digitala verktyg och teknik kan användas i undervisningen. Eller vad sägs om interaktiva brädspel, kläder som lyser eller fågelholkar som larmar när äggen har kläckts? Men boken fördjupar också diskussionen om ämnets roll i dagens skola – och i framtidens.

Innehåll

Förord 7

Inledning 11

Slöjd och tanken om bildning 19
Om bildning 19
Att öva förmågor genom att slöjda 21
Det naturliga skapandet 22
Öva tålamod, mod och uthållighet 26
Dynamiskt mindset 28
Att mäta lärande 29
Bildning i ett målstyrt system 32
Lära för livet 35

Läroplanen öppnar för nya möjligheter 39
Nationell digitaliseringsstrategi och reviderad läroplan 39
Möjligheter med skaparkultur i skolan 44
Digitalt skapande 47
Inspiration för digitalt skapande 48
Från inspiration till progression 49
Programmering som en möjlighet i slöjden 53
Nya verktyg, arbetssätt och material 53

Programmering som ett nödvändigt inslag 55
Programmering som en del av slöjden i Finland 58
Hur åstadkomma detta i praktiken? 59
Vad blinkar på dig? 60
Vad *** när det ***? 65
Gör ett interaktivt brädspel 66
Hur komma igång som lärare? 68

Skapande i slöjd med digitala material 71
Gränsöverskridande material 71
Slöjd finns i alla ämnen 73
Mentala och fysiska rum för skapande 79
Ett entreprenöriellt värdeskapande förhållningssätt 82
Ett ständigt lärande 86

Slöjdfilmer som extra lärare 89
Olika sorters filmer 89
Den viktiga förförståelsen 91
Att komma igång med slöjdarbetet 91
Individualisering i slöjdsalen 93
Föremålens estetiska uttryck 94
Att tänka på vid filmandet 95
Bloggen som samlingsplats 97
Likheter med flippat klassrum 98
Extra lärare i slöjdsalen 102

Samarbete över gränserna 105
Första lektionstillfället 107
Vernissage och utvärdering 108
Samarbete med teknikläraren 110
Att sy elektriskt 115
Datorn som dokumentationsredskap 116
Att våga lite mer 118

Inte bara smörknivar i slöjdundervisningen 121
Perspektiv på samtiden 121
En debatt som tog fart 122
Utveckla kompetenser i slöjden 127
Samtida utmaningar för skolslöjden 129
Slöjd – ett omtyckt skolämne 133
Digitaliseringens inverkan på slöjdämnet 134
Slöjdämnets relevans i dagens skola 135
En skola med mätbara resultat 137

En digital anslagstavla för lärare i slöjd 139
Digitalisering 140
Utveckling genom gemenskap 142
Innehållet i inläggen varierar 144
Om skolämnet slöjd 146
Om fenomenet slöjd 147
Om Nationellt centrum för slöjdutbildning 148
Utbyte av erfarenheter 148
Om undervisning i slöjd 149
Om digitala verktyg 150
Om skolor och kommuner 151
Om arbetet som lärare 151
Om slöjdämnets status 152
Vad kan vi lära oss av detta? 152

Makerkultur – huvudets och handens arbete 157
Att vara en maker 160
Motkraft till masskonsumtion 162
Vem är en maker? 163
Automatisering och digitalisering 166
Slöjden – att lära genom att skapa 169
Ett makerspace i varje skola 171

Innehåll

Vikt 0.40 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

176

Utgivning

15 december 2017

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen