Skrivdidaktik i alla ämnen

278 kr

Läs ett smakprov

Anne Håland (2016)
Översättning Annika Claesdotter (2019)

ISBN: 9789188149435 Kategori:

Innehåll

Skrivdidaktik i alla ämnen

Ska du lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. Den här boken visar hur lärare kan använda olika typer av stöttning för skrivundervisning i olika ämnen. Några är iscensättning av kommunikationssituationen, modelltexter och skrivramar. Här finns goda exempel från alla årskurser i grundskolan – både elevtexter och undervisningsupplägg.  

Anne Håland är universitetslektor vid Nationellt centrum för läsundervisning och läsforskning vid universitetet i Stavanger i Norge. Hon har under många år arbetat i grundskolan och i lärarutbildningen och har även hållit en rad kurser om litteraturundervisning, lässtimulans, ny litteratur och läs- och skrivinlärning. 

Innehåll

Förord till den svenska utgåvan 

Inledning 

Kapitel 1 – Att skriva i ämnen 

Kapitel 2 – Iscensättning av kommunikationssituationen 

Kapitel 3 – Modelltexter som stöttning 

Kapitel 4 – Skrivramar som stöttning 

Kapitel 5 – Språkkunskap som stöttning 

Kapitel 6 – Samtalen som stöttning 

Kapitel 7 – Bedömning som stöttning 

Kapitel 8 – Processkrivande 

Kapitel 9 – Sammanfattning och reflektioner 

Referenser 

Bildförteckning 

Information

Vikt 0.534 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

328

Utgivning

17 februari 2020

Utlåtanden

Skrivdidaktik i alla ämnen är en relevant och lättläst bok. Den förklarar på ett enkelt sätt för den som inte är lärare i svenska hur skrivundervisningen kan stöttas upp för att fokusera på vad, hur och varför.”

Annika Sjödahl, leg lärare i sv och eng, åk 3-9, gy (Enköping)

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Håland, Anne
Skrivdidaktik i alla ämnen
Publiceras i BTJ-häftet nr 7, 2020.
Lektör Marianne Petrén

Recension
Anne Håland är lektor på Nationellt centrum för läsundervisning och läsforskning vid universitetet i Stavanger. Målet med Skrivdidaktik i alla ämnen är att visa på olika typer av stöd för att kunna ge en varierad och god skrivundervisning i de olika SO- och NO-ämnena. I den svenska läroplanen ställs idag höga krav på genrekunskap i alla ämnen, varför boken känns högst aktuell även för svenska förhållanden. Första kapitlet ger övergripande principer medan övriga kapitel handlar om olika typer av skrivstöd som iscensättning av undervisningen, modelltexter, skrivramar, ämnesspecifika språkkunskaper, samtal, bedömning och processkrivande. Sista kapitlet är en sammanfattning av hela boken. Boken innehåller många förklarande tabeller och figurer, undervisningsupplägg samt belysande elevexempel från olika årskurser i grundskolan.

Helhetsbetyg: 4.

Du gillar kanske också…