Skapande barn

205 kr

Stina Braxell, 2010

Artikelnr: 9789197761574 Kategorier: ,

Beskrivning

Skapande barn – att arbeta med bild i förskolan

Kan alla barn i förskolan, även de allra yngsta, uttrycka sig i bild? Bör alla material, också lera och akrylfärger, vara tillgängliga i en öppen ateljé? Och hur påverkas barn av vuxnas reaktioner på deras bilder?

Författaren kan med sin mångåriga erfarenhet  jämföra hur hon själv resonerade kring barns skapande innan hon blev ateljerista med hur hon ser på att arbeta med bild i förskolan nu. Många nya tankar kring vikten av skapande verksamhet i förskolan, särskilt för de yngsta barnen, och ger praktisk vägledning i hur olika material kan användas.

Boken vill inspirera läsaren att förhålla sig till barns skapande på ett nytt sätt. Den vänder sig i första hand till pedagoger i förskolan, både yrkesverksamma och studenter, men ger även lärare i skola och fritidshem ny motivation att utveckla bildarbetet.

Innehåll

Förord

Ateljerista i förskolan
Ett nytt sätt att tänka
Vi bygger en ateljé

Varför bild i förskolan?

Bildskapande och läroplanen
Bildskapande för skapandets skull
Bildskapande med de yngsta barnen
Kroppens kunskap

Bildskapande och hjärnan

Höger och vänster hjärnhalva
Storlekskonstans och färgkonstans
Högertillstånd i förskolan

Små barns möte med material

Första mötet med lera
Klotter – första fasen
i estetiska läroprocesser
På väg mot gestaltning
Första mötet med färg
Första mötet med grafiska material

Pedagogens förhållningssätt till barns skapande

Att styra eller inte styra
Ateljén i centrum
Stiltje i arbetet
Pedagogen som medkonstruktör

Att möta barns bilder
”Vad fin! Vad är det för något?
Vem är den till?”
Ett skapande klimat i förskolan

Skapande i temat

Temaarbete om fåglar
Fantasi och empati
Kreativitet i temat

Ateljén i förskolan

Presentation av materialet
Den tredje pedagogen
En positiv skapandemiljö

Materialet i ateljén

Utöka repertoaren gradvis
Att arbeta med olika material

Bild i samband med högtider

Julen som kulturarv
Färdigt material
Ofärdigt material
Att julpyssla med föräldrar
Gamla traditioner

Materialguide

Färg
Att blanda färg
Papper
Penslar
Grafiskt material

Litteratur

Mer information

Vikt 0.27 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

144

Utgivning

28 september 2010

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen