Psykologi för klassrummet

278 kr

Läs ett smakprov

Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin, 2016

Beskrivning

Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin

Psykologi för klassrummet

I boken Psykologi för klassrummet visar de två skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin på vilka perspektiv och kunskaper psykologin har att erbjuda. Med utgångspunkt i fallbeskrivningar av klassrumssituationer presenterar författarna forskning och teorier om exempelvis anknytning, elever i konflikt, strategier för att bemöta föräldrar samt om motivation och gruppsykologi. De ger samtidigt exempel på hur den psykologiska kunskapen kan översättas i pedagogisk praktik.

Innehåll

Förord

Inledning
1. Känslornas psykologi
2. Anknytning och nya relationsmodeller
3. Lärande och motivation
4. Lärande och en känsla av sammanhang
5. Att lära är läskigt
6. Elever i konflikt
7. Föräldrar i konflikt
8. Att forma en elevgrupp
9. En känslokompetent skola
10. En elevhälsa som stödjer målen
Litteratur

Mer information

Vikt 0.47 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

296

Utgivning

12 maj 2016

Recension

”Borde finnas i alla personalrum”
Eva-Stina Sundén, tidningen Skolledaren nr 2 2017

Bibliotekstjänst

Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin
Psykologi för klassrummet
Publiceras i BTJ-häftet nr 15, 2016
Lektör Therese Nordholm

Recension
Tuija Lethinen och Jenny Jakobsson Lundin är båda skolpsykologer. De har i den här boken samlat sina erfarenheter och kunskaper, gemensamma och utifrån skilda perspektiv, från elevhälsoarbete i grund- och förskola. Utgångspunkten är en inkluderande skola som arbetar i enlighet med skollag och styrdokument. Boken är uppdelad i olika teman där varje ämnesområde inleds med ett exempel på ett pedagogiskt problem. Utifrån detta exempel beskriver författarna teoretiska förklaringar till hur problemen uppstår och ger kunskap och förståelse för att praktiskt förbättra situationen, både för elev och pedagog. Exempel på teman är: Känslornas psykologi, Lärande och motivation, Att forma en elevgrupp och Elever i konflikt. Detta är en välskriven och vardagsnära bok om det som händer i ett klassrum. Den är mycket bra och ger konkreta tips och ökad förståelse till Welevhälsopersonal och pedagoger – både aktiva och under utbildning. Aktuell och relevant litteraturlista och överskådlig innehållsförteckning ingår.

Citat

”En inspirerande bok som behandlar konkreta situationer som kan uppstå i arbetet med elever. Den ger en psykologisk bakgrund till elevers handlanden i olika situationer. Boken är lättillgänglig och konkret och ger upphov till nya tankar och idéer. Både lärare och annan personal i skolan har nytta av de handfasta tips och råd som ges kring hur man kan agera i situationer med så väl elever som föräldrar.”
Jonas Lindgren, förstelärare

”Jag kommer att rekommendera boken till rektorer som vill bli bättre på att förstå psykologins roll för ökad måluppfyllelse hos elever.”
Jörel Bergström, rektor F–6 

”Nödvändig och lättläst! Spännande att få nya tankar om hur vi i skolan bättre kan arbeta med det förebyggande psykologiska perspektivet i skolan. Denna bok kan vi använda oss av som diskussionsunderlag i arbetslagen, i EHT och i rektorsgruppen.”
Jörel Bergström, rektor F–6

”Detta är en välskriven och vardagsnära bok om det som händer i ett klassrum. Den är mycket bra och ger konkreta tips och ökad förståelse till elevhälsopersonal och pedagoger – både aktiva och under utbildning. Aktuell och relevant litteraturlista och överskådlig innehållsförteckning ingår.” Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 15, 2016

”Borde finnas i alla personalrum” Eva-Stina Sundén, tidningen Skolledaren nr 2 2017

Du gillar kanske också…

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen