Mötet med texten

278 kr

Läs ett smakprov

Jenny Edvardsson, 2016

Artikelnr: 9789188149138 Kategori: Taggar: , , , , ,

Beskrivning

Jenny Edvardsson

Mötet med texten – inkluderande läsundervisning

Att väcka intresse för läsning hos läsovana ungdomar kan vara en utmaning. Men Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, har hittat arbetssätt som eleverna har anammat, vilket ävenåterspeglas i förbättrad läsförståelse och läshastighet. Med en inkluderande och digital undervisning når hon framför allt de elever som upplever läsning som svårt.

Jenny Edvardsson är förstelärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad och undervisar främst elever på yrkesprogram. 2015 fick hon Amy-priset från Myndigheten för tillgängliga medier samt det Pedagogpris som delas ut årligen av Lärarförbundet i Kristianstad. Samma år var hon en av finalisterna till utmärkelsen Guldäpplet.

”En berg- och dalbana av känslor. Igenkännande. Glädje. Irritation. Aha-upplevelse”, skriver gymnasielärare Lovisa Skoog i sin recension i Alfa – och konstaterar att Jenny Edvardsson nått sitt mål med boken ”Mötet med texten”.

”Jenny Edvardsson drivs av en stark vilja att få alla elever att lyckas. Hon utgår från ungdomarnas perspektiv och tänker brett kring lärande. Digitala verktyg och tillgängliga medier är en självklar del i undervisningen.”
Ur motiveringen till Amy-priset

August-ambassadörerna är speciellt utvalda bloggare och instagrammare som bevakar och skriver om Augustpriset. Jenny Edvardsson, som driver bloggen Jenny på Wendes. Hon ligger också bakom Den digitala bokcirkeln.
August-ambassadörer

 

Innehåll 

Förord 5 

Inledning 7 

Några centrala utgångspunkter 9

Framgångsfaktorer i min undervisning 15 

Att skapa goda relationer 16

Att arbeta i process och vikten av att modellera 20

Att göra anpassningar 25

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande 29

Att arbeta med formativ bedömning och återkoppling 32

Att arbeta med autentiska uppgifter 34

Tecken på framgång 35

Att arbeta med skönlitterära texter 37

Chambers modell för boksamtal 37

Langers litterära föreställningsvärldar 55

Skönlitterära lässtrategier 63

Att arbeta med faktatexter 71 

Geras lässtrategier 71

Begrepp och den begreppsliga förmågan 87

Att arbeta med digitala multimodala texter 95 

Multimodala lässtrategier 95

Navigering och informationshantering 102

Att utveckla elevernas IT-kunskap 107

Slutord 109 

Litteratur 111

Mer information

Vikt 0.20 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

120

Utgivning

6 december 2016

Recension

Medryckande om möjlig läsutveckling

Jag har läst en bok om hur man utvecklar elevers lässtrategier så att de, i sina studier, vill, vågar och kan arbeta aktivt med olika texttyper. I min läsning använde jag en av de metoder som boken beskriver. Först tittade jag på framsidan. Titeln Mötet med texten – inkluderande läsundervisning, lockar eftersom jag tillsammans med mitt arbetslag deltar i Skolverkets läsprojekt Läs- och skrivportalen. Däremot vet jag inte vad jag ska tänka om framsidans bild på en bokläsande ungdom med huvan uppfälld. Ska den utmana? Provocera? Inkludera?

Jag vänder på boken och läser baksidestexten som berättar att jag ska få ta del av metoder och tips om hur man kan hjälpa unga att utvecklas som läsare. Dessutom ska jag få läsa om den framgång och de tillkortakommanden som författaren har upplevt i sitt eget arbete som svensklärare, och nu känns det bättre. Sista stoppet blir att titta igenom innehållsförteckningen så att jag får en övergripande bild av bokens upplägg och därefter är jag redo.

Det som sedan följer är en berg- och dalbana av känslor. Igenkännande. Glädje. Irritation. Aha-upplevelse. Jag känner mig inspirerad och skriven på näsan i en underlig kombination. Men när jag når sista sidan och läser Jenny Edvardssons slutord är jag tacksam för att jag fått möjlighet att läsa boken.

Så, vad gör mig glad? Det är entusiasmen med vilken författaren går in för att göra läsare av sina elever. Hur hon vill smitta dem med sin egen läsarglädje som hon upptäckte i unga år. Jag blir inspirerad av de tips och idéer som hon delar med sig av. Vissa teorier och modeller känner jag igen, andra är nyheter. Jag fastnar till exempel för en redogörelse av Aidan Chambers boksamtalsmodell, men också för det hon skriver om vikten av goda relationer och inkludering eftersom det i klassrummet finns lika många unika individer som det finns namn på klasslistan. Det ställer krav på oss pedagoger, men det blir möjligt med metoder av det slag som återfinns i boken.

Men vad gör mig irriterad? Jo, jag upplever att det finns en underton i texten av att allt är så enkelt. Jenny Edvardsson lovar förvisso att berätta om sina tillkortakommanden, och vi får några sådana, men mest handlar det om framgång. Det mesta går så lekande lätt och det är alltid lugn och ro på hennes lektioner. Ingen verkar ha med sig något jobbigt i bagaget som behöver tas hand om. Och ingen har glömt sin penna. Det blir lite för bra för att vara sant. Och där hade hon kunnat tappa mig. Men det gör hon inte för vi får inte glömma igenkännandet och aha-upplevelserna som till slut gör att mitt exemplar av Mötet med texten – inkluderande läsundervisning är fullt av små ”info flags” för att påminna mig om tips och idéer som denna lilla skrift givit mig och som jag kommer att använda mig av i min egen undervisning. Så till sist kan jag konstatera att hon nått sitt mål.

Lovisa Skoog, lärare i svenska, historia och religion på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.

I tidningen Alfa nr 2 2017

 

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Edvardsson, Jenny
Mötet med texten
Publiceras i BTJ-häftet nr 6, 2017.
Lektör Catarina Economou

Recension
Jenny Edvardssons Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning handlar om läsförståelse och om hur man kan bygga en undervisning där läsningen och texten är i fokus. Författaren, som är förstelärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, utgår från sin egen undervisning i svenska och historia på gymnasiet, men innehållet kan även användas för undervisning på högstadiet och inom vuxenundervisningen. Boken ger konkreta tips och presenterar olika modeller, med autentiska och illustrerande exempel.

Teori och praktik kombineras och ger inspirerande förslag på hur en inkluderande läsundervisning kan utföras, både vad gäller faktatexter, skönlitterära och digitala multimodala texter. Innehållet är erfarenhetsbaserat, likväl som forskningsbaserat. Utgångspunkten är sociokulturell där läsaren, texten och sammanhanget samspelar. Bland annat presenteras Aidan Chambers och Judith Langers litteraturdidaktiska teorier och exempel ges på hur dessa kan implementeras i klassrummet. Bokens innehåll kan tyckas spänna över alltför många delar av läsande, men den kan trots detta vara till stöd och inspiration för många lärare.

Citat

”En berg- och dalbana av känslor. Igenkännande. Glädje. Irritation. Aha-upplevelse”, skriver gymnasielärare Lovisa Skoog i sin recension i Alfa – och konstaterar att Jenny Edvardsson nått sitt mål med boken ”Mötet med texten”.

Min förhoppning med boken är att den ska kunna ge konkreta tips och idéer till hur man kan bygga upp en undervisning där läsningen och texten är i fokus.

”Jenny Edvardsson drivs av en stark vilja att få alla elever att lyckas. Hon utgår från ungdomarnas perspektiv och tänker brett kring lärande. Digitala verktyg och tillgängliga medier är en självklar del i undervisningen.” Ur motiveringen till Amy-priset

Artikel

http://www.kristianstadsbladet.se/kultur-o-noje/hon-gor-pojkar-till-lasare/ Tonårsgrabbar med motorolja på fingrarna, hur uppmuntrar man dem bäst till läsning? Svenskläraren Jenny Edvardsson ger tips i sin nyutkomna bok ”Mötet med texten”. A-traktorer står på rad utanför Wendesgymnasiets byggnad 23, det vill säga där fordon-, bygg- och anläggningsprogrammet med flera har sina lokaler. Svenskläraren Jenny Edvardsson började undervisa här i slutet av 90-talet och har alltid jobbat mycket med pojkar på yrkesprogram. – Jag har i princip bara grabbar i mina svenskkurser och all svenska som jag har i år har jag på bygg, säger hon. – När jag träffar mina elever första gången är de jättetydliga. De är inte läsare. Då säger jag: ”Jo, men alla är läsare. Du sitter ju med telefonen, vad läser du där?” Jag har självmant valt att jobba med de här grabbarna. Det är en spännande utmaning. Jag är själv en storläsare och tycker om litteratur och böcker och tänker att alla gör säkert det om man bara lyckas hitta rätt ingångar, rätt texter och rätt lektionsplanering. När betygen på läsförståelseproven delas ut är det ändå ett faktum. Pojkarnas resultat är generellt lägre än jämnåriga flickors.

– Så är det. De jobbar inte lika mycket med det traditionella läsandet som tjejer gör. Men vi ska skapa en likvärdig skola och försöka utjämna de här skillnaderna. Det är vårt uppdrag. Nu har vi även debatten om nyanlända. Där ser vi ännu tydligare att de halkar efter, säger Jenny Edvardsson. Hur får man då de i många fall omotiverade pojkarna att börja läsa texter, skönlitteratur? Lärarförlaget och Jenny Edvardsson har i dagarna gett ut en bok i ämnet. Titeln är ”Mötet med texten: inkluderande läsundervisning”. Jenny Edvardsson är aktiv på sociala medier och lägger ofta ut sina lektionsplaneringar och tankar kring undervisningen där. Frågor och diskussioner kolleger och pedagoger emellan blir en följd. Tankar kom så småningom om att försöka samla materialet, skriva en bok. – Inte en handbok och inte heller en allt för teoretisk bok, men ändå lite av båda delarna. Lite teori kring hur jag tänker om undervisningen och lite kring hur jag jobbar, möjligheter och svårigheter jag mött, och lite om hur jag förändrats som lärare under mina år. I dagens digitala samhälle finns så många fler alternativ än skriftspråk. Är det verkligen så viktigt med läsförståelse?  – Det är ännu viktigare idag när vi möter så många typer av texter och medier. Det börjar bli en klassfråga, att kunna förstå svåra texter. Språket är ett maktmedel och har du inte tillgång till det så kan folk ”lura” dig. Mina elever googlar och vad gör Google? Jo, där finns en filterbubbla och det du söker på blir i förlängningen den typen av träffar som dyker upp när du söker på något nytt. Man avgränsar sin värld. För att kunna förstå det måste man ha läsförståelse och fundera på hur man kan göra för att inte få det så filtrerat. Av Sigrid Nurbo

Blogginlägg

http://www.lasambassadoren.fi/sve/aktuellt/lasambassaden/article-83287-55514-motet-med-texten

Mötet med texten

Inbjuden gästbloggare på Läsambassaden i dag är Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare på Wenedsgymnasiet i Kristianstad. Hon är också författare till den färska boken ”Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning” där hon utgår från sina erfarenheter av undervisa killar på ett yrkesgymnasium i läsning och litteratur.
Jag heter Jenny Edvardsson och är en lästokig svensk- och historielärare, från Kristianstad i Sverige. Mina rötter finns delvis i Finland. Mamma är finlandssvensk och född utanför Lovisa.
Mitt läsintresse började när jag var liten. Jag läste gärna och mycket. Läser gör jag fortfarande. Idag är det mycket ungdomsromaner men också en del sakprosa inom områdena litteratur och pedagogik. Mitt läsintresse syns också i undervisningen. Jag låter ofta skönlitteraturen ta plats i klassrummet.

I början av 2016 startade jag Facebook-gruppen Den digitala bokcirkeln, för lärare och bibliotekarier som är intresserade av ungdomslitteratur. I gruppen diskuterar vi nyskriven ungdomslitteratur. Då och då har vi livesända boksamtal men vi diskuterar också titlar direkt i flödet i gruppen. Under de senaste åren har jag också haft den stora förmånen att få åka runt och föreläsa och ha workshop kring läsning, läsundervisning, språk- och kunskapsutvecklande arbete och digital teknik.

Ofta möter jag lärare och bibliotekarier som är nyfikna på hur jag får mina elever att läsa. Jag undervisar bara grabbar i svenska och min undervisning är förlagd till ett yrkesgymnasium. Jag får också med jämna mellanrum frågor från lärare om de kan få använda mitt undervisningsmaterial som delvis finns på bloggen, Jenny på Wendes. Givetvis får de det. Jag delar gärna med mig av mitt material och mina tankar och idéer.

Ur dela-kulturen föddes för ungefär ett och ett halvt år sedan tanken på att samla mitt material, mina erfarenheter till en bok, en bok om läsning. I början av december släpptes den med titeln Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning. Det är en bok som handlar om läsning och hur man kan arbeta med texter i klassrummet med äldre elever. Jag lyfter in relevant forskning och teori och kopplar det till praktiken. Utgångspunkt i Mötet med texten är min egen undervisning från yrkesgymnasium. Jag visar på framgångsfaktorer men delar också med mig av fallgropar och svårigheter.

Boken är uppbyggd av fyra kapitel, ”Framgångsfaktorer i min undervisning”, ”Att arbeta med skönlitterära texter”, ”Att arbeta med faktatexter” och ”Att arbeta med digitala multimodala texter”. Just kapitlet om framgångsfaktorer är spännande. Det är framgångsfaktorer som jag ser i min undervisning och flera av dem har följt med i min undervisning sedan jag började arbeta som lärare i slutet av 1990-talet. Vilka är de då?

För att lyckas med mina elever lägger jag ner mycket tid på att skapa goda relationer. När eleverna känner att jag intresserar mig för dem vill de också visa mig att de kan och det skapar en bra grogrund för lärande.

En annan framgångsfaktor är att alltid arbeta i process, alltså i flera steg. Det gör att eleverna hela tiden får möjlighet att bearbeta och omarbeta sina alster och slutprodukten blir klart bättre än första versionen.

En tredje framgångsfaktor är modellerandet. Det är något som växt fram i min undervisning under de senaste åren. Jag ser alltid till att arbeta med en explicit undervisning där jag visar och tänker högt. Eleverna får se VAD som ska göras men också HUR det ska göras. Genom modellerandet vet eleverna vad som förväntas av dem och det har påverkat deras lärande till det positiva.

En annan framgångsfaktor som jag kan urskilja är att arbeta med anpassningar och stöttning av olika slag, något jag försöker exemplifiera i de tre kapitlen om text.  Jag märker också hur viktigt det är att arbeta med återkoppling och då den formativa återkopplingen.

Sist men inte minst har det visat sig vara en framgångsfaktor att arbeta med uppgifter som är på riktigt, alltså autentiska uppgifter med en verklig mottagare. När eleverna vet att de inte bara skriver för fröken utan också för andra mottagare anstränger de sig lite extra.

För den som vill provläsa ett avsnitt ur boken finns det ett kortare utdrag på Lärarförlagets hemsida, https://lararforlaget.se/bocker/motet-med-texten/. Och vill man bolla något från boken eller någon annan tanke med mig är det bara att höra av sig.

Jenny Edvardsson

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen