Lärande i sagans värld

195 kr

Marie Arnesson Eriksson, 2009

ISBN: 9789197761512

Beskrivning

Marie Eriksson

Lärande i sagans värld – om temaarbete i förskola och förskoleklass

Blunda nu så hårt du kan.
Önska så kommer det en tomteman
och trollar oss bort till Sagans land.

Barnen på förskolan Svejserdalen står hand i hand och läser förväntansfullt den magiska ramsan som ska ta dem till Sagans land där vad som helst kan hända.

Pedagogerna på Svejserdalen arbetar med ett sagotema under hela läsåret – sagan blir den röda tråd som tillsammans med helhetssynen på lärandet används för att uppnå målen i förskolans läroplan.

Vad barnen lär sig under resorna till Sagans land minns de. De får en låtsasdimension som hjälper dem att vara kreativa och problemlösande, både nu och i framtiden. När pedagogerna möter barnen i lekens och fantasins värld sker allting på ett lustfyllt sätt och nära barnens egna erfarenheter.

Förskolläraren Marie Arnesson Eriksson berättar engagerat, med många exempel och bilder, hur arbetet med ett sagotema i förskolan kan se ut. Boken vill inspirera lärare och rektorer i förskola och grundskola att arbeta på ett nytt sätt med barnens livslånga lärande.

 

Innehåll

Förord

En resa till Sagans land

Bakgrund

Saga som grund för lärande

Fantasiupplevelser som utvecklar
Traditioner

Att välja saga

Valprocessen
Olika typer av böcker

Lek

Fantasilek
Tid till lek
Väntan och avbrott
Lek ute
Pedagogens roll

Språk och litteratur

Ord i vardagen
Rumsplanering
Barnboksveckan
Samlingar
Basgruppsarbete ger utrymme för språk
Skriftspråk med hjälp av sagan
Litterära projekt
Poesi
Biblioteket

Social kompetens

Förhållningssätt
Konfliktlösning med sagofigurer
Vad vi är bra på

Miljö och naturvetenskap

Miljöarbete med grön flagg
Skogen
Vatten

Teknik, matematik och naturvetenskap

Vetenskapsrum
Snickeriprojekt
Reflexjakt
Bygg- och konstruktionslek
Matematik

Skapande verksamhet

Aktiviteterna
Bild och form på avdelningarna
Bild- och formaktivitet
Rörelse på avdelningarna
Rörelseaktivitet
Musik på avdelningarna
Musikaktivitet
Drama på avdelningarna
Dramaaktivitet

Sagan på gården och i skogen

Skogsmiljön introduceras tidigt
Förhållningssätt
Fantasilek ute

Jämställdhet

Genusprojekt

Handdockor och sagofigurer

Huvudpersoner
Docktillverkning
Handdockor som pedagogiskt redskap
Sagofigurer som berör

Lekmiljöer och rekvisita

Lekmiljöer
Rekvisita

Ansvarsfördelning och fortbildning

Ansvarsfördelning
Gemensam fortbildning

Planering

Avdelningsplanering

Dokumentation

Vad vi har gjort-pärm
Portfoliometodik
Individuella utvecklingsplaner
Utvärdering

Föräldrasamverkan

Första kontakten
Inskolning
Föräldramöte i sagans tecken
Daglig kontakt
Familjedagar

Avslutning av temaåret

Förskolans dag
Avsked av handdockor

Innehåll

Vikt 0.33 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

184

Utgivning

18 mars 2009

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen