Lärande i sagans värld

195 kr

Bok finns inte längre att köpa i vår webbshop

Denna bok finns inte längre att köpa i vår webbshop! Maila oss gärna på order@lararforlaget.se om du önskar köpa boken, vi har vissa titlar kvar i vårt eget lager och kan så länge lagret räcker erbjuda köp direkt. Välkommen!

Marie Arnesson Eriksson, 2009

Slut i lager

ISBN: 9789197761512 Kategori:

Innehåll

Marie Eriksson

Lärande i sagans värld – om temaarbete i förskola och förskoleklass

Blunda nu så hårt du kan.
Önska så kommer det en tomteman
och trollar oss bort till Sagans land.

Barnen på förskolan Svejserdalen står hand i hand och läser förväntansfullt den magiska ramsan som ska ta dem till Sagans land där vad som helst kan hända.

Pedagogerna på Svejserdalen arbetar med ett sagotema under hela läsåret – sagan blir den röda tråd som tillsammans med helhetssynen på lärandet används för att uppnå målen i förskolans läroplan.

Vad barnen lär sig under resorna till Sagans land minns de. De får en låtsasdimension som hjälper dem att vara kreativa och problemlösande, både nu och i framtiden. När pedagogerna möter barnen i lekens och fantasins värld sker allting på ett lustfyllt sätt och nära barnens egna erfarenheter.

Förskolläraren Marie Arnesson Eriksson berättar engagerat, med många exempel och bilder, hur arbetet med ett sagotema i förskolan kan se ut. Boken vill inspirera lärare och rektorer i förskola och grundskola att arbeta på ett nytt sätt med barnens livslånga lärande.


Innehåll

Förord

En resa till Sagans land
Bakgrund

Saga som grund för lärande
Fantasiupplevelser som utvecklar
Traditioner

Att välja saga
Valprocessen
Olika typer av böcker

Lek
Fantasilek
Tid till lek
Väntan och avbrott
Lek ute
Pedagogens roll

Språk och litteratur
Ord i vardagen
Rumsplanering
Barnboksveckan
Samlingar
Basgruppsarbete ger utrymme för språk
Skriftspråk med hjälp av sagan
Litterära projekt
Poesi
Biblioteket

Social kompetens
Förhållningssätt
Konfliktlösning med sagofigurer
Vad vi är bra på

Miljö och naturvetenskap
Miljöarbete med grön flagg
Skogen
Vatten

Teknik, matematik och naturvetenskap
Vetenskapsrum
Snickeriprojekt
Reflexjakt
Bygg- och konstruktionslek
Matematik

Skapande verksamhet
Aktiviteterna
Bild och form på avdelningarna
Bild- och formaktivitet
Rörelse på avdelningarna
Rörelseaktivitet
Musik på avdelningarna
Musikaktivitet
Drama på avdelningarna
Dramaaktivitet

Sagan på gården och i skogen
Skogsmiljön introduceras tidigt
Förhållningssätt
Fantasilek ute

Jämställdhet
Genusprojekt

Handdockor och sagofigurer
Huvudpersoner
Docktillverkning
Handdockor som pedagogiskt redskap
Sagofigurer som berör

Lekmiljöer och rekvisita
Lekmiljöer
Rekvisita

Ansvarsfördelning och fortbildning
Ansvarsfördelning
Gemensam fortbildning

Planering
Avdelningsplanering

Dokumentation
Vad vi har gjort-pärm
Portfoliometodik
Individuella utvecklingsplaner
Utvärdering

Föräldrasamverkan
Första kontakten
Inskolning
Föräldramöte i sagans tecken
Daglig kontakt
Familjedagar

Avslutning av temaåret
Förskolans dag
Avsked av handdockor

Information

Vikt 0.33 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

184

Utgivning

18 mars 2009