Koppla bort autopiloten

95 kr

Läs ett smakprov

Emelie Bardon, 2017

Artikelnr: 9789188149169 Kategori: Taggar: , , , , ,

Beskrivning

Koppla bort autopiloten – normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning

”En högkvalitativ bok för alla lärare!”
Katharina Jacobsson BTJ-häftet nr 10, 2017

Varför dansar killar och tjejer på olika sätt? Är dans en tjejgrej eller dansar killar egentligen bättre än tjejer? Hur många kön finns det? Vad är våld? Hur viktigt är det att vara snygg? Dansundervisning sker ofta genom auktoritär härmpedagogik eller oreflekterad improvisation, men vilka andra alternativ finns?

Emelie Bardon beskriver danssalen som ett koncentrat av samhället, där normer och strukturer som finns överallt renodlas och förstärks. I en kompromisslös ton gör hon upp med föreställningar och ideal kring dans och kön. Hon ger också förslag på hur dansundervisning med hjälp av normkritisk pedagogik kan göras demokratisk, inkluderande och utvecklande för alla.

Koppla bort autopiloten vänder sig i första hand till alla som undervisar i dans men är intressant för alla lärare som möter elever – inte minst inom de estetiska och praktiska ämnena.

Innehåll
Inledning

Bli vän med hen

”Killarna kommer ikapp”

Vara fin eller lida pin

Solidaritet blir kreativitet

Van vid våld

Koreografiska krumbukter

Bryt upp lektionsstrukturen

Dans – en tjejgrej?

Mer information

Vikt 0.20 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

160

Utgivning

7 februari 2017

Recension

 

 

Bardon, Emelie
Koppla bort autopiloten
Publiceras i BTJ-häftet nr 10, 2017.
Lektör Katharina Jacobsson

Recension
Normkritisk pedagogik handlar om att ifrågasätta det som tas för givet och att aktivt tänka och göra medvetna val i en undervisningssituation. I boken Koppla bort autopiloten. Normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning använder Emelie Bardon danssalen som utgångspunkt för att beskriva de strukturer som vanligtvis styr maktordning i samhället. Detta upplägg tydliggör strukturerna och hjälper till att förstå hur danslärare kan bidra till en förändring i arbetet genom reflektion och medvetenhet. En förändring som i sin tur kan påverka ute i samhället.

I åtta kapitel problematiseras och diskuteras genus, normkritik och undervisning på ett mycket konkret sätt samtidigt som innehållet har en fond mot aktuell forskning inom nämnda områden, vilket är en styrka i boken. De olika avsnitten är intressanta på sitt sätt, och värt att nämna är kapitlet som heter ”Vara fin eller lida pin”, vilket diskuterar de ideal som förekommer bland dansare. En högkvalitativ bok för alla lärare!

 

I tidningen Uttryck nr 6 2017
I den här boken utgår Emelie Bardon från att livet i danssalen och dansundervisningen också är en del av livet utanför och att det är angeläget att arbeta medvetet utifrån detta. Bardon menar att den som undervisar i dans då kan skapa förändring, inte bara i den egna dansundervisningen utan även i elevernas liv och hela samhället. Författaren har valt att fokusera på genus och dess betydelse för normer och maktstrukturer och hur det i sin tur påverkar dansundervisningen.

Med uppmaningen att »koppla bort autopiloten« utmanar Bardon dansundervisare att ifrågasätta det vi gör av gammal vana och i stället göra aktiva val. Det blir därmed tydligt att vi som arbetar med undervisning inte bara har rättigheten att ifrågasätta, utan också skyldigheten. Men hur ska det gå till då?

Det uppstår plötsligt ett glapp mellan all den expertkunskap inom dansämnet jag som dansundervisare besitter och hur jag ska förmedla den till eleverna. Jag inser att det är lika viktigt att skapa ett undervisningsklimat som är kreativt och tillåtande som att undervisa i specifik teknik och uttryck inom en viss genre, om inte viktigare.

Emelie Bardon delar med sig av sina tre regler som gäller för alla som äntrar danssalen; 1. Var modig. 2. Var stolt. 3. Var schysst. Den här boken är ett angeläget bidrag till att utveckla undervisningen framför allt inom estetiska ämnen. Den påminner oss om att undervisaren har det största ansvaret för relationen till eleverna och att undervisa därmed är ett ansvarsfullt ledarskap. Den här boken är välbehövlig och efterlängtad!

Gia Schager, danspedagog

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen