Konsten att leda en skola

245 kr

Läs ett smakprov

Alf Solander, 2017

ISBN: 9789188149206 Kategori: Taggar: , ,

Innehåll

 

Alf Solander

Konsten att leda en skola – att göra det omöjliga

En rektors ledarskap handlar om att kanalisera den kollektiva kraften. Lärarnas samlade erfarenhet och elevernas framtidsdrömmar måste omsättas i en lärande organisation. Rektors uppgift är att skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling. Det kräver uthållighet och ett tydligt fokus.

Konsten att leda en skola innehåller två dimensioner av ledarskapsfrågor. En mer teoretisk som handlar om ledarskapets psykologi, hur man får med sig människor och skapar sammanhang. Och en mer handfast del om hur man exempelvis hanterar svåra samtal eller arbetar med elevdemokrati.

Alf Solander som är rektor och tidigare gymnasiechef har skrivit en starkt personlig och samtidigt strikt professionell betraktelse över rektorskapets utmaningar.

Innehåll
Förord
Inledning
Tålamod och delaktighet
Hur hanteras motstånd
Tid och kontinuitet
Rökstrecket
Att tänka utifrån helheten
Allt rektor gör är prejudicerande
Gå ronden
Sammanhang ger mening
Att hantera rykten och ryktesspridare
Schemat är ingen teknisk bisak
Agera för elevernas skull
Den viktiga konsten att se
Elevdemokrati sker bäst i decentralisering
Rektor som designer
Om arbetsmiljö – orsak och verkan
Att sätta rätt lön
Chefa och delegera
Subgrupper och andra kulturer
Problem – nyckeln till utveckling
Improviserat ledarskap
Svåra samtal
Vid dödsfall och svåra olyckor
Om konsten att fatta beslut
Kärlek på jobbet – ett problem?
Din chef
Alla organisationer är unika
När tärningen är kastad
Kan du inte vinna spelet – ändra reglerna
DNA – varje skolas unika identitet
Skolans utveckling är inte linjär
Politik och nämnder
Skolan, rummet och riterna
Vägra måla in dig i ett hörn
Fokus – nyckeln till framgång
Regler och förhållningssätt
Kalibrera din skola
För barnen och de ungas skull
Förändringar är inte osynliga
Efterord och några lästips

Information

Vikt 0.52 kg
Bokbindning

Inbunden

Sidor

228

Utgivning

16 augusti 2017

Recension

Solander, Alf
Konsten att leda en skola
Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2017.
Lektör Elisabeth Sörhuus

Recension
Skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det finns mycket litteratur om aktuell skolforskning, mindre om beprövad erfarenhet, men den här boken handlar just om det – hur man genom egna och andras erfarenheter kan forma ett ledarskap i skolan. Alf Solander är verksam rektor med lång erfarenhet av skolvärlden. Han berättar hur han har lärt sig hantera det till synes omöjliga uppdraget att vara rektor. Han namnger några förebilder och inspiratörer, annars finns inga direkta kopplingar till forskning. Boken är uppdelad i korta avsnitt som beskriver olika dilemman i rektorsrollen. Det är personligt, välformulerat och engagerande och alla rektorer kommer att känna igen sig. Reflektionerna och slutsatserna är välgrundade. Det är välgörande med den klokskap som härrör direkt från verkligheten. Politiker och myndighetsutövare får några kängor, men boken vänder sig i första hand till skolledare. Det är en sympatiskt skriven vägledning som stöd och uppmuntran för kämpande rektorer.

 

Du gillar kanske också…