Konsten att leda en skola

Läs ett smakprov

Alf Solander, 2017

Slut i lager!

Artikelnr: 9789188149206 Kategori: Taggar: , ,

Beskrivning

Alf Solander

Konsten att leda en skola – att göra det omöjliga

En rektors ledarskap handlar om att kanalisera den kollektiva kraften. Lärarnas samlade erfarenhet och elevernas framtidsdrömmar måste omsättas i en lärande organisation. Rektors uppgift är att skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling. Det kräver uthållighet och ett tydligt fokus.

Konsten att leda en skola innehåller två dimensioner av ledarskapsfrågor. En mer teoretisk som handlar om ledarskapets psykologi, hur man får med sig människor och skapar sammanhang. Och en mer handfast del om hur man exempelvis hanterar svåra samtal eller arbetar med elevdemokrati.

Alf Solander som är rektor och tidigare gymnasiechef har skrivit en starkt personlig och samtidigt strikt professionell betraktelse över rektorskapets utmaningar.

Innehåll
Förord
Inledning
Tålamod och delaktighet
Hur hanteras motstånd
Tid och kontinuitet
Rökstrecket
Att tänka utifrån helheten
Allt rektor gör är prejudicerande
Gå ronden
Sammanhang ger mening
Att hantera rykten och ryktesspridare
Schemat är ingen teknisk bisak
Agera för elevernas skull
Den viktiga konsten att se
Elevdemokrati sker bäst i decentralisering
Rektor som designer
Om arbetsmiljö – orsak och verkan
Att sätta rätt lön
Chefa och delegera
Subgrupper och andra kulturer
Problem – nyckeln till utveckling
Improviserat ledarskap
Svåra samtal
Vid dödsfall och svåra olyckor
Om konsten att fatta beslut
Kärlek på jobbet – ett problem?
Din chef
Alla organisationer är unika
När tärningen är kastad
Kan du inte vinna spelet – ändra reglerna
DNA – varje skolas unika identitet
Skolans utveckling är inte linjär
Politik och nämnder
Skolan, rummet och riterna
Vägra måla in dig i ett hörn
Fokus – nyckeln till framgång
Regler och förhållningssätt
Kalibrera din skola
För barnen och de ungas skull
Förändringar är inte osynliga
Efterord och några lästips

Mer information

Vikt 0.52 kg
Bokbindning

Inbunden

Sidor

228

Utgivning

16 augusti 2017

Recension BTJ

Solander, Alf
Konsten att leda en skola
Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2017.
Lektör Elisabeth Sörhuus

Recension
Skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det finns mycket litteratur om aktuell skolforskning, mindre om beprövad erfarenhet, men den här boken handlar just om det – hur man genom egna och andras erfarenheter kan forma ett ledarskap i skolan. Alf Solander är verksam rektor med lång erfarenhet av skolvärlden. Han berättar hur han har lärt sig hantera det till synes omöjliga uppdraget att vara rektor. Han namnger några förebilder och inspiratörer, annars finns inga direkta kopplingar till forskning. Boken är uppdelad i korta avsnitt som beskriver olika dilemman i rektorsrollen. Det är personligt, välformulerat och engagerande och alla rektorer kommer att känna igen sig. Reflektionerna och slutsatserna är välgrundade. Det är välgörande med den klokskap som härrör direkt från verkligheten. Politiker och myndighetsutövare får några kängor, men boken vänder sig i första hand till skolledare. Det är en sympatiskt skriven vägledning som stöd och uppmuntran för kämpande rektorer.

 

Bokblogg

Pedagog Mölndal

Författare Alf Solander har varit verksam skolledare på olika nivåer i 20 år och har skrivit boken Konsten att leda en skola – att göra det omöjliga. En bok som visar på det breda uppdrag som en rektor har och vilken allkonstnär du måste vara.

Författare Alf Solander har varit verksam skolledare på olika nivåer i 20 år. Författaren lyfter fram skolledare Lorraine Monroe (New York) och Oscar Öquist, psykolog och författare som bland annat har skrivit om systemteori som personer som har visat honom vägen i sitt ledarskap. I förordet skriver författaren att tanken var att skriva en handbok för rektorer, men att slutprodukten blev något annat. Han vill dela med sig av erfarenheter och kunskaper samt klargöra och stärka rektors roll.

Författaren skriver om konkreta situationer som han har upplevt och ställts inför under sina år som skolledare. Han ger råd utifrån hur han har löst uppkomna situationer men också hur han kanske skulle göra nu med mer erfarenhet. Detta är en bok som visar på det breda uppdrag som en rektor har och vilken allkonstnär du måste vara. Författaren sammanfattar det på ett bra sätt genom att jämföra med ett storföretag där det finns experter som hanterar frågor kring HR, ekonomi, lokal – och fastighet. På skolan finns det en rektor som ska hantera allt (s. 11)

Boken innehåller 38 kapitel som beskriver olika delar av rektors uppdrag. Några kapitel som författaren skriver om är:

  • Schemat är ingen teknisk bisak Agera för elevernas skull
  • Rektor som designer
  • Svåra samtal
  • Politik och nämnder
  • För barnen och de ungas skull

 

Reflektion kring boken
Boken är lättläst men tyvärr finner jag inte författarens ”kärna”. Jag har svårt att greppa boken och vad det är som författaren egentligen vill lyfta fram. Jag får inget ”recept” för hur jag ska leda min skola. Däremot känner jag igen de uppdrag, möten, situationer etc. som författaren beskriver. Jag reflekterar kring mitt eget ledarskap, min skola och mitt uppdrag som rektor. Jag får tankar kring områden som jag kan förändra/utveckla men i lika stor utsträckning får jag tankar som bekräftar det jag redan gör.

Boken ger dig som rektor utrymme för reflektion kring ditt uppdrag. Är du nyfiken på rektorsjobbet? Då ger boken dig en tydlig bild av vad du ställts inför eller kommer att ställas inför. Författaren lyfter även fram tron på att våga leda och tro på det du gör!

Jeanethe Bergman
Rektor Hallenskolan

 

Du gillar kanske också…

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen