Hur man älskar ett barn

170 kr

Läs ett smakprov

Janusz Korczak (1919), tredje utgåvan av den svenska översättningen 2016

Artikelnr: 9789188149060 Kategorier: , Taggar: ,

Beskrivning

Om Janusz Korczak

Hur man älskar ett barn

Barn har samma värde som vuxna. Ett barns liv i dag är inte mindre värdefullt än det liv det kommer att leva som vuxen. Därför har barnet rätt att bli bemött med tillit och respekt.

Hur man älskar ett barn genomsyras av Janusz Korczaks djupt humanistiska livssyn. Med stor ödmjukhet och uppriktig nyfikenhet närmar han sig barnets – den lilla människans – värld.

Janusz Korczak (1878–1942) var pedagog, barnläkare och författare. Under mellankrigstiden drev han barnhem för föräldralösa och övergivna barn i Warszawa i Polen. Han arbetade också, såväl nationellt som internationellt, för barnets rättigheter.

”Janusz Korczaks texter har länge hjälpt mig att tolka världen ur ett barnperspektiv. Hans liv och gärning innehåller utöver hans tydliga allvar även en stor respekt för leken och barnet inom oss.”
Ylva Mårtens, radiojournalist

”Jag läser Janusz Korczak för att stanna upp, tänka och reflektera över vem barnet är och vad jag har för ansvar för barnet. Mina böcker är nötta av omläsning. Varje gång jag läser syns texterna så nya.”
Anne-Marie Körling, lärare och författare

”Han lyckades som få förena det jordnära hantverket som läkare med ett visionärt samhällsengagemang, ett genuint barnrättsperspektiv och ett oförtröttligt pedagogiskt nit. Dessutom hade han modet att leva sina budskap!”
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare

Läs mer om Janusz Korczak

10 kr per såld bok går till Rädda barnen!

lararforlaget_rb

Innehåll

Förord

Inledning

Del 1 Barnet i familjen

Del 2 Barnhem

Del 3 Sommarkolonier

Del 4 Barnhemmet för föräldralösa

Kommentar till översättningen

Efterskrift till den tredje utgåvan

Tiden

Ett levande arv

Barns rättigheter

Bilden av Korczak

Appendix

Kamratdomstolens lagsamling

Domstolsbladet nr 1

Litteratur

Mer information

Vikt 0.38 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

238

Utgivning

31 mars 2016

Recension

Korczaks respekt för de små utmanar vår barnsyn Samtidigt som recensionsexemplaret av Janusz Korczak bok landade i min brevlåda så startades en bokcirkel kring boken i en av Förskolesveriges största Facebookgrupper. Redan innan jag börjat läsa nyutgåvan av Hur man älskar ett barn fick jag på det sättet ett kvitto på att boken, trots att den skrevs för nästan hundra år sedan, fortfarande är högst aktuell. Frågan om vad som gör att Korczaks texter fortfarande berör, blåser liv i den virtuella bokdiskussionen.

Martina Borg, 
Hur man älskar ett barn Ett barn tittar rakt på mig med sina stora oskyldiga ögon. Framsidan på boken ”Hur man älskar ett barn” fångar mig och jag studerar ögonen lite närmare. På ögonens båda linser speglas ett ögonblick av ett barns värld. Nyfikenheten väcks, kommer jag att få svar? Janusz Korczaks första ord i boken lyder:

Hur, när, hur mycket – varför? Jag anar många frågor som väntar på svar, tvivel som söker förklaringar. Och mitt svar är: -Jag vet inte.

Anna-Maria Gustafsson, Specialpedagog, Vivalla förskoleområde

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Korczak, Janusz
Hur man älskar ett barn
Publiceras i BTJ-häftet nr 13, 2016.
Lektör Therese Nordholm

Recension Janusz Korczak, barnläkare och pedagog, drev barnhem för övergivna barn i Warszawas ghetto under mellankrigstiden. Han fördes tillsammans med barnhemsbarnen till förintelseläger där han dog 1942. Korczak var humanist och arbetade för barns rättigheter och lika värde. Hans arbete med bemötande och respekt för barn har påverkat mycket av den barnsyn vi har i dag. Detta är tredje utgåvan av Korczaks arbete på svenska. Det är en sammanställning av olika texter i urval.

Denna utgåva är utökad och innehåller ett flertal nya avsnitt. Bland annat en inledning och efterskrift av Sven Hartman och Ros Mari Hartman, där Korczaks fascinerande liv och gärning beskrivs. Översättningen av Korczaks texter är gjord så att budskap och text känns aktuella och inspirerande ännu i våra dagar. Boken är en informativ och bra fackbok som vänder sig främst till den som är verksam som pedagog eller forskar i ämnet pedagogik och bemötande.

Citat

Janusz Korczaks texter är en ständig inspiration. Trots att de skrevs under första halvan av förra seklet är de fortfarande så brännande aktuella. Korczak, hans insikter och tankar, var före sin tid – och är det i vissa avseenden än i dag.

Thomas Hammarberg, ordförande i regeringens kommission mot antiziganism

Du gillar kanske också…

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen