Från motstånd till möjlighet

245 kr

Peter Fowelin

ISBN: 9789197902359 Kategori:

Innehåll

Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola

Förväntningarna på kvalitetshöjning och resultatförbättring i förskola och skola är höga. Att leda en verksamhet i förändring är därmed en viktig uppgift för varje skolledare, oavsett om skolreformer eller eget kvalitetsarbete ligger bakom insatserna. Men hur gör man för att verkligen lyckas med ett förändringsarbete?

Från motstånd till möjlighet presenterar praktiska tillvägagångssätt baserade på aktuell forskning, intervjuer med skolledare samt förändringsmodeller som anpassats för förskola och skola. Modellerna utgår bland annat från lösningsfokuserat ledarskap, där motstånd ses som en naturlig del i förändringsarbetet – och kan vändas till nya möjligheter.

Boken riktar sig till skolledare, ledningsgrupper, arbetslagsledare och medarbetare som på annat sätt deltar i ledningsarbetet i förskola och skola.

Peter Fowelin är organisationskonsult med en bakgrund som so-lärare, projektledare och chef. Han är också författar och skribent med inriktning på ledarskapsfrågor, bland annat i tidningen Chef & Ledarskap.

Innehåll:

Förord

Kapitel 1: Förändring och lärande
Att skapa delaktighet
Systemtänkande
Organisatoriskt lärande
Hållbart ledarskap
Förbättringsarbetets faser
Olika rolltyper
Förväntningar på ledarskapet
»Basen för personalen är en bra arbetsmiljö – alla ska känna sig sedda«

Kapitel 2: Konsten att lyckas förändra
Du är nyckeln – men inte ensam
Frågor till dig själv
Motivation, energi och kraft
Vad är en kraftfull ledare?
Varför misslyckas förändringsprojekt?
Hur ser medarbetarna på förändring?
Motstånd är inget hinder
Konsten att vända på arbetsklimatet
»Som ledare måste man vara sig själv, något annat fungerar inte«

Kapitel 3: Förändringsarbetets plattform
Ett bygge i åtta steg
Skrida till handling
Kontroll och icke-kontroll
Fyra förändringsfall
»Det gäller att hela tiden se till att alla är delaktiga«

Kapitel 4: Att organisera för förändring
Karismatiskt vs hållbart ledarskap
Distribuerat ledarskap
Ledningsteam och entreprenörskap
Ledningsgruppens arbete
Rollfördelning mellan skolledning och organisation
Det distribuerade ledarskapets olika nivåer
»Det går inte att sköta allt själv – mitt ansvar är mer övergripande«

Kapitel 5: Från vision till verklighet
Medarbetarnas roll
Implementeringsfasen: Konflikt och motstånd
Se vägen som leder framåt
Att bygga på den önskade framtiden
Arbeta med de »gröna« människorna
Använd det som redan finns
Utgå från möjligheterna
Den lösningsfokuserade verktygslådan
Beteendeanalytisk organisationsutveckling
»Det är härligt att få bidra till att människor växer«

Kapitel 6: Utvecklas som ledare
När vardagsproblemen hopar sig
Autentiskt ledarskap
Verktyg för hållbart och autentiskt ledarskap
Konsten att få andra att utvecklas
»En vision är meningslös om inte alla ställer upp på den«

Kapitel 7: Avslutning
Ta ut riktningen mot den lärande organisationen
Den inre kompassen
Litteratur

Information

Vikt 0.27 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

144

Utgivning

21 mars 2012

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen