Från motstånd till möjlighet

245 kr

Läs ett smakprov

Peter Fowelin (2012), reviderad 2017

ISBN: 9789188149268 Kategori:

Beskrivning

Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola (reviderad)

Att leda en verksamhet i förändring är en viktig uppgift för varje skolledare, oavsett om skolreformer eller eget kvalitetsarbete ligger bakom insatserna. Men hur gör man för att verkligen lyckas med ett förändringsarbete? Hur skapar man en förändringsbenägen kultur bland medarbetarna?

Från motstånd till möjlighet presenterar praktiska tillvägagångssätt baserade på aktuell forskning och förändringsmodeller som anpassats för förskola och skola. Modellerna utgår bland annat från lösningsfokuserat ledarskap, där motstånd ses som en naturlig del i förändringsarbetet – och kan vändas till nya möjligheter.

I den här utökade och reviderade utgåvan har författaren lyft fram ny forskning som belyser viktiga faktorer för hur skolutveckling kan lyckas. Dessutom har boken kompletterats med ett helt nytt kapitel om arbetslagets och arbetslagsledarens centrala roll för att stärka kedjan mellan ledning och lärare.

Boken riktar sig till skolledare, ledningsgrupper, arbetslags-ledare och medarbetare som på annat sätt deltar i ledningsarbetet i förskola och skola.

Peter Fowelin är organisationskonsult och föreläsare med en bakgrund som SO-lärare, projektledare och chef. Han är också författare och skribent med inriktning på ledarskapsfrågor, bland annat i tidningen Chef & Ledarskap.

Innehåll:

Förord

Kapitel 1: Förändring och lärande
Att skapa delaktighet
Systemtänkande
Organisatoriskt lärande
Hållbart ledarskap
Förbättringsarbetets faser
Olika rolltyper
Förväntningar på ledarskapet
Vad säger den senaste forskningen?

Kapitel 2: Konsten att lyckas förändra
Du är nyckeln – men inte ensam
Frågor till dig själv
Motivation, energi och kraft
Vad är en kraftfull ledare?
Varför misslyckas förändringsprojekt?
Hur ser medarbetarna på förändring?
Motstånd är inget hinder
Konsten att vända på arbetsklimatet

Kapitel 3: Förändringsarbetets plattform
Ett bygge i åtta steg
Skrida till handling
Kontroll och icke-kontroll
Fyra förändringsfall

Kapitel 4: Att organisera för förändring
Karismatiskt vs hållbart ledarskap
Distribuerat ledarskap
Ledningsteam och entreprenörskap
Ledningsgruppens arbete
Rollfördelning mellan skolledning och organisation
Det distribuerade ledarskapets olika nivåer
Distribuerat ledarskap för skolförbättring

Kapitel 5: Länken mellan ledning och lärare
Arbetslagets uppdrag och roll
Arbets- och utvecklingsorganisation
Arbetslagledarens uppdrag och dilemman
Konsten att leda ett arbetslagsmöte
Gruppens utveckling

Kapitel 6: Från vision till verklighet
Medarbetarnas roll
Implementeringsfasen: Konflikt och motstånd
Se vägen som leder framåt
Att bygga på den önskade framtiden
Arbeta med de »gröna« människorna
Använd det som redan finns
Utgå från möjligheterna
Den lösningsfokuserade verktygslådan
Beteendeanalytisk organisationsutveckling

Kapitel 7: Utvecklas som ledare
När vardagsproblemen hopar sig
Autentiskt ledarskap
Verktyg för hållbart och autentiskt ledarskap
Konsten att få andra att utvecklas

Kapitel 8: Avslutning
Ta ut riktningen mot den lärande organisationen
Pedagogisk ledning
Den inre kompassen

Litteratur

Innehåll

Vikt 0.33 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

180

Utgivning

30 november 2017

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen