Digitalt meningsskapande i förskolan

278 kr

Läs ett smakprov

Erika Kyrk Seger (red.), 2020

Innehåll

Digitalt meningsskapande i förskolan

Utforska skalbaggar, göra egen film eller simma i ett projicerat hav. Undervisning med digitala verktyg i förskolan handlar inte om tekniken i sig – datorer, lärplattor och olika appar – utan om hur de kan bidra till lärande och meningsskapande. För barnen innebär det en möjlighet att skapa förståelse för omvärlden och att uttrycka sina tankar på många olika sätt. För pedagogen gäller det att ställa de didaktiska frågorna som vad, hur och varför.

I den här antologin delar förskollärare, pedagogistor, ateljeristor och forskare med sig av sina erfarenheter kring digitalt meningsskapande i förskolan.

Medverkande: Elza Dunkels, Emma Lewis, Sara Hvit Lindstrand, Lena O Magnusson, Linda Mjölner, Mia Mylesand, Maria Pelle-Bäck, Erika Kyrk Seger, Ingela Åström.

Redaktör Erika Kyrk Seger är förskollärare, utbildningskonsult och föreläsare med fokus på förskolans digitalisering.

Innehåll
Förord
Inledning av Susanne Kjällander 

KAPITEL 1 Digitalitetens punctum – Erika Kyrk Seger

KAPITEL 2 Skärmtiden är ingenting – Elza Dunkels

KAPITEL 3 Adekvat digital kompetens – varför, vad, hur och när? – Ingela Åström

KAPITEL 4 Ateljerista i en digital tid – Mia Mylesand

KAPITEL 5 Att bygga en digital reflektionskultur – Linda Mjölner

KAPITEL 6 När det omöjliga blir möjligt – Emma Lewis

KAPITEL 7 Barns utforskande i digitala teckenvärldar – Sara Hvit Lindstrand

KAPITEL 8 Analoga och digitala lekar i ateljén – Lena O Magnusson

KAPITEL 9 Dokumentation i vems tjänst? – Erika Kyrk Seger

KAPITEL 10 När förberedelsen blir ett lärande – Maria Pelle-Bäck

Bildförteckning 

 

Information

Vikt 0.45 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Utgivning

7 januari 2020

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Digitalt meningsskapande i förskolan
Publiceras i BTJ-häftet nr 3, 2020.
Lektör Gunilla Essén

Recension
Den här antologin är inspirerande input kring vad adekvat digital kompetens i förskolan kan vara i både praktik och teori. Forskare, förskollärare, pedagogistor och ateljeristor, alla med lång erfarenhet av digitalt arbete, i relation till det analoga, delar med sig av sina erfarenheter kring vad digitalt meningsskapande kan vara och bli i förskolans värld, med en bra fördelning mellan vetenskap och praktiknära sammanhang. Det handlar om så mycket mer än tekniken i sig. Främst handlar det om syftet, hur det digitala kan bidra till lärande och meningsskapande.

Läsaren bjuds på många praktiknära exempel, forskningsresultat och konkreta, handfasta tillvägagångssätt som går att översätta till den egna vardagen. Digitalt meningsskapande i förskolan kan med fördel läsas av arbetslag för att fördjupa sig, som grund för samtal med vårdnadshavare men också för att ringa in vad syftet är på den egna förskolan. Inte om vi ska arbeta med digitala verktyg utan hur, när och varför.

Citat

”Det är en bok som bjuder på en spännande och inspirerande mix av vad adekvat digital kompetens kan vara i både tanke och praktik. Erika Kyrk Seger & Co reclaimar professionens röst i digitaliseringsdebatten. Här finns argumenten i rätt kontext och det är en fröjd att få en samlad högkompetent överblick över vad digitalisering i förskolan innebär för olika forskare, tänkare och praktiker.”

– Katinka Vikingsen, Förskola 21

Du gillar kanske också…