Digitalt meningsskapande i förskolan

285 kr

Läs ett smakprov

Erika Kyrk Seger (red.), 2020

Beskrivning

Digitalt meningsskapande i förskolan

Utforska skalbaggar, göra egen film eller simma i ett projicerat hav. Undervisning med digitala verktyg i förskolan handlar inte om tekniken i sig – datorer, lärplattor och olika appar – utan om hur de kan bidra till lärande och meningsskapande. För barnen innebär det en möjlighet att skapa förståelse för omvärlden och att uttrycka sina tankar på många olika sätt. För pedagogen gäller det att ställa de didaktiska frågorna som vad, hur och varför.

I den här antologin delar förskollärare, pedagogistor, ateljeristor och forskare med sig av sina erfarenheter kring digitalt meningsskapande i förskolan.

Medverkande: Elza Dunkels, Emma Lewis, Sara Hvit Lindstrand, Lena O Magnusson, Linda Mjölner, Mia Mylesand, Maria Pelle-Bäck, Erika Kyrk Seger, Ingela Åström.

Redaktör Erika Kyrk Seger är förskollärare, utbildningskonsult och föreläsare med fokus på förskolans digitalisering.

Innehåll
Förord
Inledning av Susanne Kjällander 

KAPITEL 1 Digitalitetens punctum – Erika Kyrk Seger

KAPITEL 2 Skärmtiden är ingenting – Elza Dunkels

KAPITEL 3 Adekvat digital kompetens – varför, vad, hur och när? – Ingela Åström

KAPITEL 4 Ateljerista i en digital tid – Mia Mylesand

KAPITEL 5 Att bygga en digital reflektionskultur – Linda Mjölner

KAPITEL 6 När det omöjliga blir möjligt – Emma Lewis

KAPITEL 7 Barns utforskande i digitala teckenvärldar – Sara Hvit Lindstrand

KAPITEL 8 Analoga och digitala lekar i ateljén – Lena O Magnusson

KAPITEL 9 Dokumentation i vems tjänst? – Erika Kyrk Seger

KAPITEL 10 När förberedelsen blir ett lärande – Maria Pelle-Bäck

Bildförteckning 

 

Mer information

Vikt 0.49 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Utgivning

7 januari 2020

Sidor

208

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Erika Kyrk Seger (red)
Digitalt meningsskapande i förskolan
Publiceras i BTJ-häftet nr 3, 2020.
Lektör Gunilla Essén

Recension
Den här antologin är inspirerande input kring vad adekvat digital kompetens i förskolan kan vara i både praktik och teori. Forskare, förskollärare, pedagogistor och ateljeristor, alla med lång erfarenhet av digitalt arbete, i relation till det analoga, delar med sig av sina erfarenheter kring vad digitalt meningsskapande kan vara och bli i förskolans värld, med en bra fördelning mellan vetenskap och praktiknära sammanhang. Det handlar om så mycket mer än tekniken i sig. Främst handlar det om syftet, hur det digitala kan bidra till lärande och meningsskapande.

Läsaren bjuds på många praktiknära exempel, forskningsresultat och konkreta, handfasta tillvägagångssätt som går att översätta till den egna vardagen. Digitalt meningsskapande i förskolan kan med fördel läsas av arbetslag för att fördjupa sig, som grund för samtal med vårdnadshavare men också för att ringa in vad syftet är på den egna förskolan. Inte om vi ska arbeta med digitala verktyg utan hur, när och varför.

Citat

”Det är en bok som bjuder på en spännande och inspirerande mix av vad adekvat digital kompetens kan vara i både tanke och praktik. Erika Kyrk Seger & Co reclaimar professionens röst i digitaliseringsdebatten. Här finns argumenten i rätt kontext och det är en fröjd att få en samlad högkompetent överblick över vad digitalisering i förskolan innebär för olika forskare, tänkare och praktiker.”

– Katinka Vikingsen

Recensioner

Hur gör man för att få till ett vidare och mer reflekterat lärande i förskolan med alla nya digitala verktyg? Verktyg som i dag finns i nästan var människas hand var dag oavsett ålder, och med idel nya funktioner och möjligheter. Och med en läroplan som slår fast att förskolan ska ”ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen”. Men inget om didaktiken för att åstadkomma det, hur man får fatt i det digitala meningskapandet och inte enbart det digitalt skapandet eller rentav endast tekniken. Det gör däremot en ny antologi med förtjänst, särskilt genom de många författarnas olika ingångar och bidrag.

Digitalt meningsskapande i förskolan (Lärarförlaget), delar ett tiotal förskollärare, pedagogistor, ateljeristor och forskare med sig av sina erfarenheter av digitalt meningsskapande i förskolan. Här handlar det inte om några digitala tips och trix, appar eller andra quick fix. Inte ens om tekniken i sig utan om hur, när och varför (de didaktiska frågorna) som digitala verktyg kan fördjupa lärandet i förskolan – och om hur man kan få till ett fördjupat reflekterande, meningsskapande och lärande med barnen, och med kollegorna.

Redaktören Erika Kyrk Seger, förskollärare och pedagogisk samordnare i Lerums kommun, har samlat forskare och praktiker, som bland annat skriver om vikten av digital reflektionskultur och pedagogisk dokumentation; om att vara ateljerista i en digital tid; om estetiken och att det handlar om vad man gör med skärmarna och inte om skärmtiden i sig; om hur man kan förbereda och organisera för ett digitalt meningsskapande; om vad adekvat digital kompetens kan vara; om de yngsta barnens utforskande av digitala teckenvärldar, vilket Sara Hvit Lindstrand, universitetslektor i pedagogik och som även driver förskolan HallonEtt i Jönköping, skriver om i sitt kapitel (vilket Modern Barndom tidigare skrivit om i nr 3/15 då Hvit Lindstrand intervjuades med den brittiske semiotikern Gunther Kress, som hon har utgått ifrån i denna forskning). Sara Hvit Lindstrand lyfter även fram en annan viktig aspekt som visar på varför denna antologi är viktig för förskolans praktik just nu:

”Det finns ingen lång tradition av vare sig beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund när det gäller hur digitala verktyg påverkar utbildningen eller barns lärande i förskolan. Istället är det vi som arbetar och forskar kring förskolefrågor som formar detta tillsammans. Av den anledningen är det viktigt att titta noga på interaktioner mellan barn och digitala verktyg.”

För att kunna titta så där noga, och kunna se och förstå hur man kan arbete med digitala verktyg i förskolan, inte minst kollaborativt tillsammans med både kollegor och barnen, men också deras familjer och samhället i stort för att få till ett meningsskapande, så behöver man få se hur andra gör. Digitalt meningsskapande i förskolan bjuder på det, och då inte bara för noviser eller för dem med lite erfarenhet utan också för mer erfarna pedagoger, och chefer. För som till exempel Emma Lewis, ateljerista i Helsingborg, påpekar:

”Möten med digitala verktyg och miljöer måste tänkas om, precis lika mycket som möten med förskolans andra rum, material och verktyg, kanske ännu mer då de digitala verktygen är så föränderliga.”

Flera av författarna, förutom de ovan nämnda, känner säkert många av Modern Barndoms läsare igen sedan tidigare, som till exempel Ingela Åström, ateljerista i Luleå kommun, och Mia Mylesand, ateljerista på förskolan Trollet i Kalmar. Likaså Maria Pelle-Bäck, central ateljerista och verksamhetsansvarig för KreMiMa i Haninge kommun, vars avslutande kapitel om när förberedelser blir ett lärande, verkligen knyter ihop denna antologi. Pelle-Bäck utgår från sin egen praktik som verkligen rymmer både bredd och djup i Haninges långa Reggio Emilia-inspirerade arbete, och då särskilt de senaste årens arbete inför, under och efter att de som första kommun i Sverige visar Bordercrossing, utställningen från Reggio Emilia, som sedan hösten 2017 turnerar i Sverige genom Reggio Emilia Institutet. En utställning som inte minst tillsammans med sina ateljéer möjliggör för digitalt utforskande, skapande och meningsskapande. Pelle-Bäck berättar om hur de arbetar med detta i en hel kommun, vad det betyder för likvärdigheten och kvaliteten – och hur alla som arbetar i Haninges förskolor får möjlighet att utveckla sig och sitt arbete. Hur de fortsätter att ”titta noga på interaktionen mellan barn och digitala verktyg” som Hvit Lindstrand manar till. Vilket till exempel gjort att de erfarit att det ”digitala är något som ofta kommer i andra hand för barnen”, om vilket Pelle-Bäck skriver:

”Vi har sett av vi vuxna ibland är lite för snabba att visa barnen det digitala som finns att tillgå. Om barnen får utforska i sin egen takt uppstår ofta ett läge där de själva väljer att ta in det digitala.”

Här finns förstås många fler kapitel att lyfta fram och författare att uppmärksamma, men det kommer säkert många andra att göra. För en antologi som denna vinner på att delas med andra, tillsammans med kollegor, utifrån egna erfarenheter och den egna praktiken.

Maria Herngren, Modern Barndom

 

Oj oj! Nu är jag färdig, genomläst, genomsyrad av klokhet, erfarenheter, tankar från kloka pedagoger, forskare, pedagogistor och ateljeristor.

Jag har läst om att röra sig mellan digitala och analoga världar och, som flera av författarna menar är såklart bäst tillsammans! Om barn som samskapar med kameror, webbägg, plattor och projektioner. Jag har läst om vuxna som är reflekterande och kritiskt granskar sin praktik. Och framförallt har jag fått inblick i barnens meningsskapande! Vet ni, jag är inte ett dugg orolig för digitaliseringen av förskolan om barnen får leda och de vuxna får stödja. Jag ser barn som utmanar digitala verktyg som barn gör med allt material. De undersöker det och bråkar med det och gör på sätt vi inte förväntar oss. Jag ser barn som med hjälp av vuxnas medvetna och noggranna lyssnande och medskapande ges oändliga möjligheter att skapa nya världar. Som ateljerista Emma Lewis avslutar sitt kapitel: ”För mig, mina kollegor och barnen på vår förskola är det inte alls konstigt att en mask väljer att kräla in genom väggen en förmiddag, för så är det hos oss. Vår förskola är en plats där det omöjliga är möjligt”.

Har ni några funderingar på hur ni ska uppfylla läroplanens mål för digitala verktyg eller resten av läroplanen för den delen så läs Digitalt meningsskapande i förskola! 

Tack alla som bidragit! Jag vill skriva mer om detta på Kullerbyttan snart! 

@erika_k_seger_official @dunkels @ateljeristansmummel @ateljeristamiamyle @pedagogista_berghult @el.ateljerista @sarahvitlindstrand @lenaolenaolena @kremima

Linda Linder, bloggen Kullerbyttan

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen