Rea!

Befria Lärarna

95 kr 70 kr

Läs ett smakprov

John Steinberg, 2017

Artikelnr: 9789188149220 Kategorier: ,

Beskrivning

John Steinberg

Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik

Hur kan skolan bli en spjutspets mot framtiden? Vad är pedagogens egentliga uppdrag? Och hur ser politikens uppgift ut?

Skolan ska utbilda medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati, menar John Steinberg. För att lyckas med det måste lärarna få den professionella friheten att utforma en undervisning som främjar det. Politikernas uppgift är att sätta ramarna och skapa förutsättningarna för det uppdraget.

Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik sätter John Steinberg framtidens skola och framtidens lärande i fokus.

John Steinberg är lärarfortbildare, fil dr i pedagogik och författare. Han har ett gett ut ett femtiotal böcker, bland annat Lektionen är helig och Hitta lärarnas guldstunder.

Innehåll

En personlig inledning

Utgångspunkten
Hur vet vi att vi har en bra skola?
Vad är skolans syfte?
Vad är skolans funktion?

Förbättringspotential
Varför detta fokus på skolan?
Varför har inte alla skolreformer hjälpt?
Varför gnälls det så mycket på skolan?
Är vetenskapen lösningen?
Hur styrs våra myndigheter och organisationer?
Är den svenska skolan så annorlunda?
Är krisen verkligen så stor som många tycks tro?
Ska vi inte ha skolor som liknar andra skolor i världen?
Är hemligheten balansen mellan det rationella och emotionella?
Var kommer kontrollmodellerna ifrån?

Undervisningen
Är det sant att det är svårt att nå hjärtat via hjärnan?
Vad är lärarens uppdrag?
Kan makro−meso−mikro-modellen ge vägledning?
Gäller makro−mikro-modellen undervisningen också?
Vad säger makro−meso−mikro-modellen om skolutveckling?
Kan man använda makro−meso−mikro-modellen i politiken?
Finns fler exempel på tänkande makro−mikro?
Är val av metod så viktigt?
Vad är förmedlingspedagogik?
Vad är motivationspedagogik?
Är processpedagogiken lösningen?
Vad kan vi inte längre kontrollera?
Vad är 50–50-modellen?
Vad ska man kontrollera?
Har vi en statisk eller dynamisk kunskapssyn?
Vad innebär ”metakognition”?
Är processpedagogik bara ett fint ord för flumpedagogik?

Framtiden
Vad är politikens uppdrag?
Ska politiken också stå för trygghet?
Ska gruppen verkligen vara viktigare än individen?
Hur kan politiken underlätta professionsutveckling?
Hjälper alla dessa projekt?
Vilka är de olika rollerna och vem ska göra vad?
Har individualisering gått för långt?
Hur utformar vi skolor för vår nya tid?
Kommer ny teknik att hjälpa oss?

Sammanfattning
Disciplinerade samtal

Litteratur
Om John Steinberg

Mer information

Vikt 0.16 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

127

Utgivning

23 augusti 2017

Recension

Steinberg, John
Befria lärarna
Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2017.
Lektör Elisabeth Sörhuus

Recension
John Steinberg har skrivit många böcker under åren. De flesta har varit av andledningskaraktär och mycket konkreta. Den här boken är annorlunda. Här vänder sig författaren i du-form direkt till läsaren och för ett resonemang om skolans roll och funktion i ett samhällsperspektiv. Han ställer stora och viktiga frågor och ifrågasätter mycket av det som i dag tas för självklart i skolans organisation och innehåll, i stort och i smått. Han beskriver också hur han tycker att det borde vara. Mycket är riktat direkt till politiker men även lärare och skolledare får sig några tankeställare. En grundläggande idé i framställningen är skolans uppdrag att utveckla vår demokrati – och hur gör vi det med det låsta system skolan befinner sig i? Mycket är tänkvärt och bra och väl underbyggt. Kanske lite för mångordigt. Guldkornen skyms av för mycket text och upprepningar. Men boken innehåller viktiga budskap för framtiden och borde läsas av många.

Intervju

Intervju angående John Steinbergs nya bok Värdegrundsarbete i praktiken

”Främsta tipset är nog artighetsprincipen”

Den kollektiva leken är oerhört viktig, säger John Steinberg som har kommit med en ny bok om värdegrundsarbete.

Varför behövs din nya bok?
– För att värdegrundsarbetet ofta inte ger önskad effekt. Det blir för abstrakt, man använder ord barn inte förstår. I boken finns många konkreta exempel.

Är inte förskolan bra på just värdegrundsarbete?
– Jo, jag brukar säga att den är första och sista bastionen för värdegrundsskapande. Det finns sagor med särskilda budskap, det finns rutiner och personalen är ofta bra på att påminna om hur man gör. Risken är att både individualisering och kunskapsmålen kryper in i förskolan och samverkanssträvan trängs undan.

Vad menar du med det?
– Det börjar handla mer om att hitta ”sin egen grej” i stället för att säga: ”tillsammans ska vi”. Jag tror det behövs mycket av gemensamma aktiviteter för att skapa vi-känsla och solidaritet i grunden. Den kollektiva lekens betydelse är oerhört viktig.

Om du skulle ge några tips till förskollärare utifrån din nya bok – vilka skulle det vara?
– Främsta tipset är nog artighetsprincipen: Möt föräldrar och barn varje dag med positiva ögon. Det är tufft att vara förskollärare i dag och det finns barn med många olika behov. Men de första tio sekunderna i hallen är de viktigaste på en dag.

– Jag kan också tipsa förskollärare om att ställa fler reflekterande frågor till barnen. Till exempel fråga: ”Hur gjorde du då? Hur tänkte du när du gjorde så? Vad är det bra för?” Detta för barnen ska få syn på sin egen lärprocess.

Du har ju skrivit över 50 böcker om bland annat utveckling av skola och förskola. Vilket budskap brinner du mest för?
– Mitt personliga driv handlar mycket om det kollegiala lärandet – att pedagoger ska prata pedagogik med varandra. Det är lättare att prata om appar och ventilationssystem, svårare att reflektera om sitt bemötande och sitt kroppsspråk. Till exempel ställa frågor som: ”Varför kommer du lättare överens med Kalle? Vad kan jag lära mig av dig?”

Av Enikö Koch i tidningen Förskolan nr 2 2019

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen