Befria Lärarna

95 kr

Läs ett smakprov

John Steinberg, 2017

ISBN: 9789188149220 Kategorier: ,

Innehåll

Intervju med John Steinberg

Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik

Hur kan skolan bli en spjutspets mot framtiden? Vad är pedagogens egentliga uppdrag? Och hur ser politikens uppgift ut?

Skolan ska utbilda medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati, menar John Steinberg. För att lyckas med det måste lärarna få den professionella friheten att utforma en undervisning som främjar det. Politikernas uppgift är att sätta ramarna och skapa förutsättningarna för det uppdraget.

Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik sätter John Steinberg framtidens skola och framtidens lärande i fokus.

John Steinberg är lärarfortbildare, fil dr i pedagogik och författare. Han har ett gett ut ett femtiotal böcker, bland annat Lektionen är helig och Hitta lärarnas guldstunder.

Innehåll

En personlig inledning

Utgångspunkten
Hur vet vi att vi har en bra skola?
Vad är skolans syfte?
Vad är skolans funktion?

Förbättringspotential
Varför detta fokus på skolan?
Varför har inte alla skolreformer hjälpt?
Varför gnälls det så mycket på skolan?
Är vetenskapen lösningen?
Hur styrs våra myndigheter och organisationer?
Är den svenska skolan så annorlunda?
Är krisen verkligen så stor som många tycks tro?
Ska vi inte ha skolor som liknar andra skolor i världen?
Är hemligheten balansen mellan det rationella och emotionella?
Var kommer kontrollmodellerna ifrån?

Undervisningen
Är det sant att det är svårt att nå hjärtat via hjärnan?
Vad är lärarens uppdrag?
Kan makro−meso−mikro-modellen ge vägledning?
Gäller makro−mikro-modellen undervisningen också?
Vad säger makro−meso−mikro-modellen om skolutveckling?
Kan man använda makro−meso−mikro-modellen i politiken?
Finns fler exempel på tänkande makro−mikro?
Är val av metod så viktigt?
Vad är förmedlingspedagogik?
Vad är motivationspedagogik?
Är processpedagogiken lösningen?
Vad kan vi inte längre kontrollera?
Vad är 50–50-modellen?
Vad ska man kontrollera?
Har vi en statisk eller dynamisk kunskapssyn?
Vad innebär ”metakognition”?
Är processpedagogik bara ett fint ord för flumpedagogik?

Framtiden
Vad är politikens uppdrag?
Ska politiken också stå för trygghet?
Ska gruppen verkligen vara viktigare än individen?
Hur kan politiken underlätta professionsutveckling?
Hjälper alla dessa projekt?
Vilka är de olika rollerna och vem ska göra vad?
Har individualisering gått för långt?
Hur utformar vi skolor för vår nya tid?
Kommer ny teknik att hjälpa oss?

Sammanfattning
Disciplinerade samtal

Litteratur
Om John Steinberg

Information

Vikt 0.16 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

127

Utgivning

23 augusti 2017

Recension

Steinberg, John
Befria lärarna
Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2017.
Lektör Elisabeth Sörhuus

Recension
John Steinberg har skrivit många böcker under åren. De flesta har varit av andledningskaraktär och mycket konkreta. Den här boken är annorlunda. Här vänder sig författaren i du-form direkt till läsaren och för ett resonemang om skolans roll och funktion i ett samhällsperspektiv. Han ställer stora och viktiga frågor och ifrågasätter mycket av det som i dag tas för självklart i skolans organisation och innehåll, i stort och i smått. Han beskriver också hur han tycker att det borde vara. Mycket är riktat direkt till politiker men även lärare och skolledare får sig några tankeställare. En grundläggande idé i framställningen är skolans uppdrag att utveckla vår demokrati – och hur gör vi det med det låsta system skolan befinner sig i? Mycket är tänkvärt och bra och väl underbyggt. Kanske lite för mångordigt. Guldkornen skyms av för mycket text och upprepningar. Men boken innehåller viktiga budskap för framtiden och borde läsas av många.

Du gillar kanske också…