Rea!

Barn som oroar

278 kr 100 kr

Läs ett smakprov

Hasse Hedström, 2014

Artikelnr: 9789198084955 Kategori:

Beskrivning

Hasse Hedström

Barn som oroar – bemötande och metoder i förskola och förskoleklass

Hur bemöter man utagerande förskolebarn som slår eller biter andra barn? Hur kan pedagogerna nå fram till barn som har svårt att samspela? De här barnen behöver extra stöd och uppmärksamhet för att utvecklas optimalt – men hur?

Hasse Hedström har här intervjuat forskare och mött pedagoger i förskolan, vars insatser betyder mycket för de här barnens utveckling. Ambitionen har varit att fånga och förmedla några av de framgångsrika strategier som dessa pedagoger använder i vardagen.

Boken vänder sig till dig som arbetar i förskola eller förskoleklass, är speciallärare, specialpedagog, skolledare eller lärarstuderande med förskolan som verksamhetsområde.

Hasse Hedström, före detta chefredaktör för Lärarförbundets tidskrift Specialpedagogik, har tidigare skrivit böckerna L som i läsa, M som i metod – om läsinlärning i förskoleklass och skola och Relationer, ramar och respekt – så skapar lärare studiero i klassrummet.

 

Innehåll

Förord

Inledning

Cici Hoffman, förskollärare:
Relationsskapande och seriesamtal blev framgångsrika byggstenar

Martin Forster, psykolog och forskare:
Att moralisera löser inga problem i förskolan

Birthe Hagström, förskollärare och fil dr i pedagogik:
Kunskap om anknytningsmönster hjälper pedagogen förstå barnet

Kirseberg i Malmö:
Anknytningspedagoger hjälper familjer som inte riktigt räcker till

Helen Åkesson, förskollärare och anknytningspedagog:
Möjlighet att möta barn och föräldrar på ett djupare plan

Kirsebergs resursteam i Malmö:
Barnet är inte illvilligt utan gör så gott det kan

Lugnets skola i Hammarby sjöstad:
CPS tar vara på barns förslag på hur problemen ska lösas

Anna-Karin Andershed, fil dr och universitetslektor i psykologi:
Inlärningspsykologiskt är positiv förstärkning den bästa metoden

Pinocchiogruppen i Söderbärke:
Strukturerat arbetssätt ringar snabbt in problemet

Sektionen för resurs- och stödverksamhet, Linköping:
Tanken är att vända på pedagogens bilder av barnet

Förskollärare i Linköping:
ICDP är ingen manual – det är vi som är verktygen

Ulrika Aspeflo, logoped och handledare:
Det är inte ovanligt att personalen skuldbelägger andra

Ann Engström, specialpedagog och handledare:
En tillbakagång betyder inte att börja om från ruta ett

Maria Johansson, förskollärare:
Genom att få en annan människas perspektiv kan vi komma vidare

Marita Andrä, förskollärare:
Handledning har ändrat mitt förhållningssätt till barnen

Ösbydalens förskola i Gustavsberg:
Komet bygger relationer mellan barnet och pedagogerna

Krabban, Skogslyckans förskola i Uddevalla:
Slocknar stjärnglansen i ögonen är det dags att ingripa

Förskolorna i Eskilstuna:
Ett lösningsinriktat arbetssätt är att leta efter det som fungerar

Tomine Lindell-Bagge, förskollärare och specialpedagog:
Marte meo handlar om att arbeta med kameran som verktyg

Elinor Schad, förskolepsykolog och doktorand:
Att gå direkt på en metod blir sällan särskilt lyckat

Kristian Lutz, forskare och lektor:
Tillåt lika stora avvikelser från normen hos barn som hos vuxna

Litteratur

Mer information

Vikt 0.37 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

208

Utgivning

7 mars 2014

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen