Vill du också bli författare hos oss?

Så roligt att du är intresserad av att skriva en bok.

Här listar vi vanliga frågor och svar.
Saknar du någon fråga?

Kontakta oss så svarar vi dig.

I princip vem som helst, som vänder sig till någon av förlagets målgrupper, är välkommen att skicka in sitt manus till Lärarförlaget. Normalt sett är våra författare verksamma inom utbildningsområdet, exempelvis som lärare i olika skolformer, forskare eller journalister.
Utgivningen varierar, men de senaste åren har Lärarförlaget givit ut cirka 10 böcker per år.
Nej, vi begränsar oss inte till några specifika ämnen. Lärarförlaget ger ut böcker inom en rad olika områden som är intressanta för lärare att fördjupa sig i. Vi belyser gärna aktuella frågor, som ger lärare i olika skolformer en kompetensutveckling som de efterfrågar.
Nej, förlaget ger bara ut böcker för lärare, inte läromedel eller annat material som vänder sig till elever.
Ja, de allra flesta av böckerna som ges ut på Lärarförlaget är högaktuella för studenter. De berör områden som efterfrågas under lärarutbildningen och många av förlagets titlar används som kurslitteratur på lärarutbildningar runt om i landet.
Lärarförlaget ger inga specifika råd till dig som vill skriva en bok, det finns många sätt att gå tillväga. Ett generellt råd är att titta på vad som redan finns utgivet inom det område du vill skriva om. Ett annat är att undersöka vilken kompetensutveckling yrkesverksamma lärare efterfrågar och vilken typ av bok de skulle kunna tänka sig att köpa. När du skriver, var konkret och ha alltid den tilltänkta läsaren i fokus.
Skicka ditt manus i form av en Wordfil eller pdf till manus@lararforlaget.se
Vi går igenom alla manus vi får in och gör en första bedömning. Ibland låter vi även någon som har god kännedom om den tilltänkta målgruppen läsa det innan vi ger besked.

Nej, du kan kontakta förlaget även om du bara har ett utkast till en bok, ett så kallat synopsis, i form av en sammanfattande text och en förteckning över de olika kapitlens innehåll. Vi kan då ge dig en fingervisning om ifall ämnet/upplägget kan vara av intresse för Lärarförlaget, men normalt sett fattar vi inte beslut om att ge ut en bok förrän vi har sett helheten.

Även om du skickar ett helt manus bör du se det som en första version. Om förlaget beslutar att ge ut boken kommer du att få anvisningar om hur du ska lämna ditt slutmanus.

Normalt sett finns ingen ledig produktionstid inom det närmaste halvåret och en preliminär utgivningsplan kan sträcka sig ungefär ett år fram i tiden. Men det kan också bli förändringar under vägen som ger utrymme för nya bokprojekt.

Kontakta oss