Bonusmaterial från webbinariet den 14 juni 2024

Fler frågor än vad som var möjligt att hinna besvara ställdes i vår chatt under webbinaret. Varsågod, här får du svaren skriftligt istället.

Ett arbetslag som byts varje år, är det kanske direkt skadligt? Känner själv att jag inte kommer till mitt bästa förrän i slutet på läsåret.

Det är en stor fördel om man kan ha kontinuitet över tid i ett arbetslag. Det tar tid att lära känna varandra, skapa den tillit som behövs i en grupp och att finna arbetssätt som gör att gruppen blir effektiv. Det kanske är oundvikligt inför varje nytt läsår att någon kommer till och någon faller ifrån, men om kärnan kan vara stabil över tid är det en stor fördel.

Vad gör man om man har kollegor som inte förstår sin roll i arbetslaget och "kör sitt race"

Det är viktigt att gruppen hela tiden följer upp kvaliteten i arbetslaget, både själva arbetsresultaten och klimat, relationer i gruppen osv. När man gör det ska fokus vara på allas bidrag till gruppen. I längden blir det då jobbigt att vara den som inte bidrar. Grupptryck är en stark, utvecklande kraft om den används på rätt sätt. Sedan finns det ju en och annan som inte bryr sig om sådant. Som arbetslagsledare måste man då prata med sin skolledning och ta upp att en kollega inte fungerar.

Har boken konkreta metoder

Ja, det finns många konkreta metoder och tips, t.ex. när det gäller grupputveckling, coachning, lösningsinriktat ledarskap, stresshantering.

Hur kan man gå tillväga (breda penseldrag nu) för att få igenom förändringsarbete i en liten organisation med en ganska lång och snårig historia där gamla hjulspår och kanske luttrade/"uppgivna" ledningspersoner bromsar eller i värsta fall motverkar förändringsarbetet?

Det är svårt att ge ett allmänt råd utan att veta de faktiska omständigheterna, historiken etc. Men om inte historiken är giftig och infekterad skulle jag säga att ett möjligt sätt att hantera situationen är att avsätta ordentligt med tid för att gemensamt lyfta på stenarna för att se vad det är som gör att den här uppgivenheten uppstått. Nästa steg kan vara att undersöka var energin finns: Vad är det vi vill åstadkomma tillsammans? Vad brinner vi för som personer i våra professionella roller? Utifrån det kan sedan riktlinjerna för förändringsarbetet dras upp. Eventuellt kan extern hjälp behövas för den här processen, beroende på hur komplext läget är och hur duktig rektor är på att hantera förändring som rör sig på både ett personligt och professionellt plan för medarbetarna.

Vi ska sätta fler nya arbetslag på grund av ändring i organisationen, bästa tipset till rektor?

Samla alla nyckelpersoner, till exempel tilltänkta arbetslagsledare, och ägna ordentligt med tid till att tydliggöra hela skolans behov och vilka organisatoriska lösningar som bäst kan lösa behoven. Lika viktigt är att ha en ordentlig dialog med arbetslagsledarna för att se till att de är rustade för uppdraget – och att rektor själv ger det stöd som krävs för nyckelpersonerna.

Beskriver boken konkreta metoder för att stärka arbetslag och samarbete?

Kapitlet om arbetslagen och hur de kan utvecklas utifrån etablerade modeller för grupputveckling, anpassat för skolans verklighet, är ordentligt utökat i den nya utgåvan. Det finns mycket att hämta där, även konkreta tips och metoder.

Har du tips på hur jag som chef ska tackla en medarbetare som motarbetar mitt ledarskap?

Bokens undertitel är ”från motstånd till möjlighet”, utifrån tanken att motstånd faktiskt inte alltid är ett problem – om man förhåller sig klokt till det. Men visst, i andra fall kan det faktiskt vara så att en medarbetare aktivt försöker sätta käppar i hjulet för en rektor, arbetslagsledare etc. Det är svårt att ge ett generellt råd eftersom omständigheterna kan vara så olika. I boken finns en del konkreta, lösningsorienterade metoder som kan tillämpas. Allmänt gäller att försöka ha is i magen och inte låta sig provoceras, inte gå i försvar utan alltid vara professionell och saklig osv. Att ha en coach/terapeut där man får lasta av sig känslorna och undersöka olika handlingsalternativ kan vara bra om situationen är verkligt jobbig.

Just nu köper du boken till 20% rabatt i webbshopen. Använd koden WebbinarJUN. 

Om författaren, Peter Fowelin:

Peter Fowelin, är är organisationskonsult med en bakgrund som so-lärare, projektledare och chef. Han är också föreläsare, författare och skribent med inriktning på ledarskapsfrågor.

Peter är aktuell med boken Att leda förändringsarbete i förskola och skola - från motstånd till möjlighet.