Veronica Gustafsson

Veronica Gustafsson

Att tillhöra en grupp är en mänsklig rättighet

Vad gör eleven när den kommer hem från skolan? Genom att förstå hur eleven tankar ny energi efter skoldagen kan läraren få viktig information som kan underlätta i klassrummet. Tipset kommer från Veronica Gustafsson, specialpedagog i Vellinge, som skrivit boken Elever som utmanar oss.

– Jag brukar använda liknelsen med telefonen. När en telefons batteri tar slut måste den ladda ny energi. Samma sak är det med elever, särskilt för dem med exekutiva svårigheter. De måste använda mycket mer energi för saker som vi andra gör automatiskt. Därför tar deras batteri slut mycket fortare.

Istället för neuropsykiatriska diagnoser eller funktionsnedsättningar väljer Veronica Gustafsson att tala om exekutiva förmågor. Det kan till exempel handla om svårigheter att styra impulser, att komma igång med arbetet eller att filtrera intryck.

– Diagnoser i all ära. För mig som pedagog hjälper de mig som mest att förstå på ett ungefär vad det handlar om. Och det finns många elever med stora svårigheter som inte passar in i någon diagnos.

Ett av bokens budskap är just detta: Det finns ingen checklista eller facit. 

– Det är där frustrationen ofta uppstår. Pedagogerna vill veta: hur ska jag göra med den här eleven? Men för att förstå det måste du lära känna eleven och bygga en relation. Det finns inga genvägar, säger Veronica Gustafsson.

Ett annat budskap handlar om inkludering och vikten av att definiera begreppet så att man pratar om samma sak när man använder ordet på skolan.

– Många lärare känner sig lämnade, svikna av ledningen. Man fastnar i att alla elever ska sitta i samma rum, punkt. Men det är egentligen den lilla biten, betydligt viktigare är den sociala och känslomässiga inkluderingen. Att få tillhöra en grupp är en mänsklig rättighet.

Elever som utmanar oss innehåller också konkreta tips på inkludering och extra anpassningar, men det är inte i första hand en metodbok.

Boken vänder sig främst till undervisande lärare. 

– Fokus ligger på vad du kan göra i klassrummet. Men under resans gång har jag förstått att även speciallärare och specialpedagoger kan ha en hel del att hämta i boken

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen