Elever som utmanar oss

Veronica Gustafsson

BTJ:s recension

RECENSION
Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare. I Elever som utmanar oss varvar hon egna erfarenheter med teori och forskning. Författaren använder sig av fyra fiktiva elever när hon beskriver olika situationer i skolan. Dessa elever har så stora problem att det är en utmaning att undervisa dem på samma sätt som resten av klassen. Gustafsson vill öka pedagogernas medvetenhet om hur t.ex. minskad impulskontroll eller initiativförmåga påverkar elevernas vardag.

Hon visar exempel på hur bristande generaliseringsförmåga kan vara ett stort problem när man upplever varje situation som ny, när man inte tar med sig tidigare erfarenheter. Den problematiska och viktiga frågan om inkludering diskuteras i boken. Gustafsson reder ut begreppen extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram på ett bra sätt. Jag tycker överlag att boken är värdefull och kan ligga till grund för diskussioner i många skolor. Den är intressant och välskriven. Helhetsbetyg: 4

Marianne Ericson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 3, 2020