Bonusmaterial från webbinariet den 7 november 2023

Fler frågor än vad som var möjligt att hinna besvara ställdes i vår chatt under webbinaret. Varsågod, här får du svaren skriftligt istället.

 

Hur mycket bildstöd bör man ha för att inte förstöra berättelsen?

Vi kan lyhört lyssna in barnen, har barnen en så god förståelse så att de förstår berättelsen endast genom att lyssna så är det inte nödvändigt att ha så mycket bilder. Det kanske inte är det vanligaste.

Ett tips är att pröva sig fram, var lyhörd , hur reagerar barnen på det upplägg du väljer och justera till nästa gång. Klarar barnen att endast lyssna till en berättelse utan att stötta upp med bilder så stör inte berättelsen med bilder.

Oftast är det ändå  ”lagom” med bilder som är bäst för de flesta.

Att få till ett ok gemensamt boksamtal kräver övning och planering. Tänk till om du själv ska berätta eller om du ska låta barnen fylla i. Planera det gemensamma boksamtalet i stort och var lyhörd för hur din variant av boksamtal faller ut och planera hur du vill lägga upp din läsning.

Tänk utifrån de tre områdena:

Sociala området: Vad fokuserar du hos dig själv ? Ska du exempelvis uppmuntra turtagning, alla barn ska få komma till tals ?

Didaktiska området: Du har boksamtal med få barn  ( för det är språkstödjande ), om det är möjligt.

Du anordnar den fysiska miljön så alla barn sitter bra och ser bra .

Språkstödjande aktiviteter för små barn med koncentrationssvårigheter?

Gör endast en lek ( exempelvis en turtagningslek med exempelvis en boll ( min tur – din tur) i ett rum utan distraherande saker.) Gör det kort stund ofta – det är en bra grundövning inför att samspela.

Andra tips är:

Att organisera t. ex. samlingar så att barnet får struktur och visuellt stöd i det som sker, hur man fördelar ordet, vad som ska hända härnäst, hur man väljer aktivitet efter samlingen, utifrån individuella förutsättningar.

Sök upp litteratur i ämnet och inspireras, exempelvis finns böcker om tydliggörande pedagogik i förskolan. Varmt lycka till med ert viktiga arbete med att stötta barnens kommunikation och samspelsförmåga.

Kan man arbeta med att stärka barnens språk ihop med rörelse?

Självklart, här kommer lite exempel:
Kombinera exempelvis att kasta boll till det lilla barnet och då säger jag själv boll varje gång någon av oss puttar till bollen.

Samla på lite tvåstaviga ord , exempelvis /KAKA/ /BAKA/ /LEKA/ /LETA/ och stampa med foten för varje stavelse tillsammans , kan bli riktigt roligt , eller hur.

Alla säger samma ord när de hoppar runt i en ring  ( exempelvis /KO/) . Läraren visar så får ni med barnen på att göra så  ( kanske ….😊)

Kan vara bra att göra det enkelt för det kan vara svårt att röra sig och säga något komplicerat samtidigt.

Mitt svar är ett rungande JA! Arbeta med språk och rörelse är kul och riktigt bra. Använd fantasin och hitta på egna roliga språk+rörelselekar.

Det finns en massa mer kul att göra ihop med barnen. Lycka till igen!

Hur arbeta med barn som har flera språk med deras språkförståelse ?

Återigen lek med språk på olika sätt. Exempelvis leka med ord i en samling. Ni väljer några begrepp som barnen får benämna på olika språk ( tror att då finns det barn som pratar svenska hemma som kommer bidra med ord på språk de känner till, ibland kan man komma in på att vi pratar olika dialekter, kan bli en rolig lek och skapar nyfikenhet för alla och kunskap om att det finns olika språk. Har hört exempel från flera förskolor där de lekt så här och haft riktigt roliga och intressanta samtal om språk ihop.

Rekommenderar även att läsa litteratur i ämnet, nedan några exempel. Forskarna Polly Björk-Willen och Anne Kulttii  har djupa kunskaper i ämnet. Se deras böcker:
Björk-Willén, P. (Red.) (2018). Svenska som andraspråk i förskolan. Natur & Kultur
Kultti, A. (2023). Flerspråkiga barns villkor i förskolan. Liber.

Gör sökningar inom ämnet , ta hjälp av kunniga bibliotekarier med att söka fram litteratur i ämnet.

Hur fånga yngre barns lust till boksamtal?

Börja i små steg, ett tips som någon gav under webbinariet var att exempelvis visa endast en sida i en bok, börja i det lilla. Ge en massa positiv förstärkning om du ser att barnet skulle visa lite intresse.

Avslutningsvis vill jag säga att vi blir kreativa tillsammans när vi reflekterar över hur vi arbetar och att reflektera är något som behöver tränas på – och något som vi behöver träna på tillsammans.

Det är kul att hitta nya lustfyllda språkstödjande aktiviteter och vad kan vi inte få höra från barnen om vi bara lyssnar till dem och inte byter ämne för snabbt. Barn behöver ofta få lite tid innan de kommer med sina reflektioner. Låt oss lyssna till dem , de har nya sätt att berätta för oss om livet.

Varmt lycka till och många hälsningar från Ann Nordberg

Just nu köper du boken till 20% rabatt i webbshopen. Använd koden WebbinarNOV. 

Om författaren, Ann Nordberg:

Ann Nordberg, är docent i pedagogiskt arbete och legitimerad logoped. Hon är verksam vid Göteborgs universitet.

Ann är aktuell med boken Språkutveckling på gång! Möten som får barns språk att växa.