Page 7

Smakprov Yrkeskandidatens mångfald

Kapitel 1 Introduktion Viveca Lindberg, Andreas Fejes & Gun-Britt Wärvik Forskning relaterad till svensk yrkesutbildning har i Sverige varit begränsad. Fram tills för några år sedan har den forskning som funnits främst bestått av: • Historiska studier av yrkesutbildningens framväxt och utveckling, generellt eller inom specifika områden. • Studier av lärares eller elevers uppfattningar om specifika program eller någon aspekt av detta. • Studier av andelen elever som fått anställning efter avslutad gymna- sieutbildning. Forskningen har representerat skilda vetenskapliga discipliner: pedagogik, ekonomisk historia och sociologi. Frågor om yrkesutbildning som praxis, relaterad till utbildningens/yrkeskunnandets innehåll, har förekommit i ett fåtal studier. Denna begränsning har bestått trots att de yrkes förberedande programmen från 1970-talet till 2010 har rekryterat 40 procent eller mer av eleverna. Först i och med reformeringen av gymnasieskolan 2011 bröts denna trend och antalet elever till yrkes programmen minskade. Läsåret 2016/2017 var andelen elever som valde yrkesprogrammen cirka 27 procent. I relation till såväl 1990-talets som 2011 års reformeringar av gymnasieskolan och de läroplaner dessa utmynnade i, Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, (Skolverket, 2006) och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Gy 2011, (Skolverket, 2011), kan vi identifiera några områden av särskilt intresse att beforska. Vi kan för det första notera att Gy 2011 medförde stora förändringar, framför allt för yrkesprogrammen. Genom de nya ämnesplaner 15


Smakprov Yrkeskandidatens mångfald
To see the actual publication please follow the link above