Page 5

Smakprov Yrkeskandidatens mångfald

Förord Den här boken är ett resultat av ett flerårigt samarbete inom ramen för en forskarskola i yrkesämnenas didaktik. Forskarskolan startade höstterminen 2011 med finansiering från Vetenskapsrådet och genom fördes i samverkan mellan universiteten i Stockholm (värd), Göteborg, Karlstad, Linköping och Umeå samt Södertörns högskola. Sammanlagt 14 så kallade sam verkansdoktorander antogs fram till licentiatexamen. Denna antologi består av bidrag från forskarskolans deltagare samt några av de forskare som på olika sätt medverkat i genomförandet. Att vara samverkansdoktorand innebär att vara anställd av någon annan än ett lärosäte (i detta fall en skola) och att det ska finnas en koppling mellan utbildningen och det ordinarie arbetet. Parallellt med sin utbildning arbetade därför doktoranderna en dag per vecka i sitt ordinarie arbete inom gymnasieskolans yrkesutbildningar. Forskarskolan var ett led i regeringens satsning på att öka antalet yrkesverksamma lärare i skolan med utbildning på forskarnivå och forskningen skulle avse ett undervisningsämne alternativt ämnesdidaktik. Det var tänkt att doktoranderna skulle återgå till arbete inom skolan efter avslutade studier. Licentiatprojekten kom därigenom också i stor utsträckning att ta avstamp i och beröra sådana aspekter som doktoranderna själva hade upplevt i sin undervisning på yrkesprogram, något som också avspeglas i bokens kapitel. Av tabellen på nästa sida framgår vilka av gymnasieskolans program som representeras i licentiatprojekten inom forskarskolan i yrkesämnenas didaktik. Med dess bredd i kontext och forskningsfenomen, hoppas vi att boken kan synliggöra kunskapsområdet yrkesdidaktik för såväl yrkesverksamma lärare och skolledare på yrkesprogrammen som för yrkes lärarprogrammets studenter, lärarutbildare och handledare. Att utveckla kun skap som är specifik för dessa sammanhang och för de lärare som är verksamma där är centralt för att bidra till skolans och undervisningens utveckling. Andreas Fejes, Viveca Lindberg och Gun-Britt Wärvik Ljungsbro/ Åland/ Göteborg 8 september 2017 förord 13


Smakprov Yrkeskandidatens mångfald
To see the actual publication please follow the link above