Page 20

Smakprov Yrkeskandidatens mångfald

Vad är yrkesdidaktik? Hur ser yrkesämnenas didaktik ut? Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här, tillsammans med några forskare, hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext. Författarna lyfter viktiga aspekter av yrkeslärares arbete, så som bedömning, yrkesidentitet och relationen mellan yrkes ämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Med sin bredd vill Yrkesdidaktikens mångfald synliggöra kunskapsområdet yrkesdidaktik för såväl yrkesverksamma lärare och skolledare på yrkesprogrammen som för yrkesl ärar programmets studenter, lärarutbildare och handledare. Antologin är ett resultat av en forskarskola i yrkesämnenas LQLIS\QSLqZÆMZITqZWq\MVIU^MZSI\:MLIS\ZMZNZ antologin är Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, Viveca Lindberg, docent i didaktik och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet samt Gun-Britt Wärvik, docent i pedagogik och lektor vid Göteborgs universitet. ISBN 978-91-8814-921-3


Smakprov Yrkeskandidatens mångfald
To see the actual publication please follow the link above