Page 18

Smakprov Yrkeskandidatens mångfald

instruktionen att beskriva en vård- eller omsorgsuppgift som de utfört under sin apl och berättar i stället om oförutsedda händelser som påverkat dem. Amina skriver så här: På mitt ställe där jag var, så fick jag mig en funderare när jag hörde en personal ”sucka” för att en viss brukare alltid ville äta på rummet. Jag tänkte då för mig själv, för vems skull är du här? Inlägget föranleder en diskussion kring ett etiskt ställningstagande om vem personalen ”är där för”. Läraren bemöter elevens inlägg och bekräftar att det är en bra reflektion. Eleverna visar genom sina inlägg att de tänker utifrån olika etiska perspektiv. En annan etisk fråga upp kommer i Lindas inlägg där en demenssjuk kvinna blir hjälpt ur sängen mot sin vilja: Känns lite som att man ”tvingar” dem, är det rätt eller fel? Som de säger: vi gör det för deras bästa. I den efterföljande dialogen berörs frågan om det är viktigt att berätta för brukaren vad man gör i varje moment av vårdinsatsen och om det finns något bra sätt att hantera en person som inte är medgörlig och blir arg på personalen. Läraren Susanne går in och styr upp diskussionen genom sin kommentar: Gör vi alltid det som är bäst för brukaren eller gör vi det som är bäst för oss som personal? En sådan tråd i dialogen ger upphov till många kommentarer, främst från andra elever som vill bekräfta eller ifrågasätta ett beteende eller återge en liknande situation de själva upplevt. Genom de kommentarer och den återkoppling som sker i dialogen kan utläsas att lärarens respons har stor påverkan på den fortsatta diskussionen. Lärarnas återkoppling innehåller oftast frågor eller utveckling av elevens inlägg som ger upphov till vidare reflektioner och nya inlägg. Här svarar läraren Anette på eleven Julias beskrivning om hur hon och handledaren arbetar tillsammans med sänggåendet hos en brukare. Läraren ger uppföljande frågor som eleven svarar noggrant på: 118 kapitel 7


Smakprov Yrkeskandidatens mångfald
To see the actual publication please follow the link above