Page 16

Smakprov Yrkeskandidatens mångfald

men ska efter hand utveckla en större självständighet. Yrkeskunnande inhämtas i olika steg och utvecklas under ett helt arbetsliv, vilket bland andra Viveca Lindberg (2003) samt Hubert Dreyfus och Stuart Dreyfus (2000) har visat. Eleverna i studien är på väg att ta alltmer del av yrket och har begränsad erfarenhet av verkliga situationer inom sitt yrkesområde. De kan därför uppleva en osäkerhet inför allt som är nytt och söker ofta bekräftelse och stöd hos den som kan yrket (Schaap, Baartman & de Bruijn, 2011). Handledaren är viktig för att eleven ska få del av det yrkeskunnande som är specifikt för arbetsplatsen och för att känna sig delaktig i yrkeskollektivet. Yrkeskunnande inom vård- och omsorgsverksamhet handlar om att kunna fatta beslut i stunden och att ha en handlingsberedskap för att kunna möta de mest skilda situationer med ett professionellt förhållningssätt (Alsterdal, 2001; Bisholt, 2012; Victor Tillberg, 2007). Ytterligare en viktig aspekt inom vård- och omsorgsyrken är förmågan att skapa relationer till de personer som är i behov av hjälp och stöd. Det innebär en färdighet i att utveckla relationer samtidigt som det gäller att hålla distans och inte komma för nära brukarna (Bennich, 2012; Drugge, 2003; Sipos Zackrisson & Baumgarten, 2013). Yrkeskunnande kan visa sig i betydelser av ”att lära sig förstå, finna sätt att kommunicera, sätta gränser på ett riktigt sätt, tolka och handla relevant på signaler” (Alster dal, 2001, s 56–57). -TM^MZVIZMÆMS\QWVMZ De olika aspekter av yrkeskunnande som eleverna beskriver och reflekterar över i studien (Berg Christoffersson, 2015) handlar framför allt om relationellt och känslorelaterat kunnande. De flesta situationer som eleverna väljer att lyfta fram är tillfällen där avvikelser eller oväntade hän delse förlopp uppstår. Det är även dessa inlägg som verkar fånga elevernas intresse och genererar flest kommentarer och bidrar till en utvecklande återkoppling. Här visar eleven Sara hur hon försöker sätta sig in i brukarens situation: Jag har varit mycket hos en tjej som har autism och som inte kan prata, att hon inte kan prata gör att jag inte alltid vet vad hon vill ha eller hur hon vill ha det. Så jag försöker tänka på hur jag själv skulle 116 kapitel 7


Smakprov Yrkeskandidatens mångfald
To see the actual publication please follow the link above