Page 13

Smakprov Yrkeskandidatens mångfald

Kapitel 7 :MÆMS\QWVOMVWU digital dialog /VQTTI*MZO+PZQ\WٺMZWV V ad är det elever ser och blir uppmärksamma på i det yrkeskunnande de möter i sitt arbetsplatsförlagda lärande (apl) på vård- och omsorgsprogrammet? Vilka situationer väljer de att beskriva och reflektera över? Kan en digital dialog vara ett användbart redskap när eleverna reflekterar över sitt yrkeskunnande? Här vill jag belysa några av de situationer som eleverna valde att reflektera kring i en studie (Berg Christoffersson, 2015), där syftet var att undersöka vilka aspekter av yrkeskunnande som kom till uttryck i en digital dialog. :MÆMS\QWV Vikten av reflektion i samband med apl inom yrkesprogram betonas i flera studier (Aarkrog, 2006; Akkerman & Bakker, 2012; Sykes & Dean, 2013). Genom reflektion kan eleverna bygga upp förmågan att pröva olika handlingsalternativ och göra bedömningar av hur de ska tolka och handla i olika situationer. De uppgifter som eleverna ska reflektera kring i den skolförlagda utbildningen kan emellertid uppfattas som konstruerade och abstrakta till sin natur och blir därmed svåra att relatera till. Eleverna behöver därför anknyta till vardagliga situationer som uppstår i arbete med brukarna och de efterfrågar konkreta upplevelser där känslorelaterade situationer och okända eller oväntade händelser dominerar (Wegener, 2014). Reflektion i samband med apl blir för eleverna en möjlighet att tänka igenom vad de har upplevt i de yrkesspecifika situationer de deltagit i. 113


Smakprov Yrkeskandidatens mångfald
To see the actual publication please follow the link above