Page 12

Smakprov Yrkeskandidatens mångfald

Referenser Bannwitz, Alfred & Rauner, Felix (Red.), (1993). Wissenschaft und Beruf: Berufliche Fachrichtungen im Studium von Berufspädagogen des gewerblichtechnischen Bereiches. Bremen: Donat. Blonskij, Pavel P. (1973). Die Arbeitsschule (Trudovaja škola). Vollständige Ausgabe und Neuübersetzung des ersten und zweiten Teiles The work-school (Trudovaja škola). Complete edition and new translation of the first and second parts. In German. Besorgt von Horst E Wittig. Paderborn: Ferdinand Schöningh. (Original publicerat på ryska 1919.) Dewey, John (1914&1915/1977). On industrial education. Curriculum Inquiry, 7(1), s. 53–60. Gonon, Philipp (2009). The quest for modern vocational education: Georg Kerschensteiner between Dewey, Weber and Simmel. Bern: Peter Lang. Hiim, Hilde (2015). Kvalitet i yrkesutdanningen: Resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt om yrkesforankring av innholdet i yrkesutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(2), s. 136–148. Hiim, Hilde (2014). Yrkesretting av fellesfag: Yrkesfaglæreres og elevers erfaringer i forsøk med yrkesretting av fellesfag. I May Britt Postholm & Tom Tiller (Red.), Profesjonsrettet pedagogikk 8–13, s. 178–200. Cappelen Damm Akademisk. Hiim, Hilde & Hippe, Else (2001). Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere: Yrkesdidaktikk og yrkeskunnskap. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Hiim, Hilde & Hippe, Else (1991). Didaktikk som praksis og teori. Publikasjon 18 C. Statens yrkespedagogiske høgskole. Kerschensteiner, Georg (1911).Three lectures on vocational training. Chicago: The Commercial Club of Chicago. Lagström, Annica (2012). Lärlingslärare: En studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning. Göteborgs universitet. Larsson, Lars (2001). Industri- och hantverksutbildning under två sekel. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria. Lemar, Signild & Olofsson, Jonas (2010). Om lärlingsrådens funktioner: bilaga 4. I Gymnasial lärlingsutbildning – utbildning för jobb: Erfarenheter efter två års försök med lärlingsutbildning, s. 283–324. Stockholm: Fritzes Nilsson, Anders (2013). Yrkesutbildningens utveckling 1940–1975. I Peter Håkansson & Anders Nilsson (Red.), Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940–1975, s. 21–37. Lund: Nordic Academic Press. 20 kapitel 1


Smakprov Yrkeskandidatens mångfald
To see the actual publication please follow the link above