Page 2

Språklig Mångfald Smakprov

Lärarförlaget Box 12026 102 21 Stockholm www.lararforlaget.se info@lararforlaget.se Kopieringsförbud. Förlaget påminner om att detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal och den mycket begränsade rätten att kopiera för privat bruk. © 2017 Författarna och Lärarförlaget Översättning (Jim Cummins kapitel): Lena Vestlin Omslag: Maimi Laks *UDÀVNIRUP SURGXNWLRQ0DULD+DPTYLVW ,OOXVWUDWLRQHU0DULD+DPTYLVWV/LQQHD)RUV 7U\FN(ODQGHUV6YHULJH$%0|OQO\FNH ,6%1


Språklig Mångfald Smakprov
To see the actual publication please follow the link above