Page 9

Smakprov / Språk & kommunikation

En metod Veli Tuomela tycker är oerhört överskattad i förskolan är arbetet med rim och ramsor. – Rim och ramsor kan vara bra för att utveckla den språkliga medvetenheten – barnen kan lära sig vissa ord och språkljud. Men som en insats i språkutvecklingen är den en droppe i havet. kZa^ ijdbZaV k^aa Vii pedagogerna i förskolan ska komma bort från övertron på insatser och i stället fokusera på barnets vardag i förskolan. Arbetet med att utveckla språket ska ske varje dag och under alla de rutinsituationer och aktiviteter i vardagen som förskolan kryllar av: av- och påklädning, blöjbyten, måltider, utevistelse, SAMTAL 19 högläsning … Och grundförutsättningarna i förskolan är goda, pedagogerna har det »i sig«, anser Veli Tuomela. – Förskollärare visar stor simultankapacitet, de kan ställa frågor, lyssna och tala till flera samtidigt. De är bra på att låta barn komma till tals och uppmuntra till berättande, de ställer följdfrågor och visar stort intresse för det barnen säger. Och de gör det dag ut och dag in, vilket är imponerande, säger han. Men bra kan bli ännu bättre – och det kan dessutom bli språkutvecklande. Text: Marie Bengts Foto: Anders G Warne


Smakprov / Språk & kommunikation
To see the actual publication please follow the link above