Page 8

Smakprov / Språk & kommunikation

bland annat, tala i långa meningar med bisatser, använda många specifika ord och synonymer och att våga upprepa. – Utmaningen är att kunna vara begriplig och samtidigt höja den språkliga nivån. Veli Tuomela tror inte på olika metoder och punktinsatser när det gäller barns normala språkutveckling. – Om förskolepedagogerna koncentrerar sig på hur de själva pratar räcker det långt, säger han och förtydligar att andra insatser förstås kan krävas när det gäller barn med språksvårigheter. Men just då det gäller arbetet med språkutveckling, som den benämns i läroplanen, har han märkt att man i förskolor ofta lutar sig tillbaka mot projekt, metoder och punktinsatser och sedan säger: »japp, nu har vi klarat av den biten«. – Samtidigt skulle väl ingen drömma om punktinsatser då det gäller till exempel konflikthantering, bestämma att »det arbetar vi med på fredagar mellan tio och halv elva«. Ett vanligt misstag, enligt Veli Tuomela, är att blanda samman begreppen språkutveckling och språkrelaterad utveckling. Med det sistnämnda avses språklig medvetenhet, talutveckling och läsutveckling, för att nämna några termer. Metoder är till för just den språkrelaterade utvecklingen, som till exempel Bornholmsmodellen. Ändå hänvisar många förskolor och skolor just till den när de talar om hur de arbetar med språkutveckling, när de då i själva verket arbetar med språklig medvetenhet. 18 SAMTAL


Smakprov / Språk & kommunikation
To see the actual publication please follow the link above