Page 7

Smakprov / Språk & kommunikation

vänder ett för enkelt språkbruk. De är så måna om att barnen ska begripa att risken finns att de hamnar under utvecklingsnivån, säger han. Övertydlighet är ett annat problem, att den vuxne använder sig av överdrivet kroppsspråk, gester och minspel för att förtydliga vad som sägs. Det absolut minsta bekymret i förskolan är begripligheten, tycker Veli Tuomela. Förskollärare är väldigt skickliga på att vara förståeliga och behöver inte oroa sig för det. I stället bör de ge barnen fler språkliga utmaningar genom att, SAMTAL 17


Smakprov / Språk & kommunikation
To see the actual publication please follow the link above