Page 6

Smakprov / Språk & kommunikation

Matstunden blir viktig pratstund Uppvärdera rutinsituationerna, säger språkforskaren Veli Tuomela. Han tycker att det språkutvecklande arbetet ska utgå från vardagen. DZcheg€`eZYV\d\^h`V`dchjaiZc och filosofie doktorn 16 SAMTAL i tvåspråkighet, Veli Tuomela, har tagit fram ett koncept som kan sammanfattas så här: Språkutveckling i förskolan sker när personalen talar på ett stimulerande vis och utmanar barnens språk. Till att börja med måste pedagoger i förskolan prata mycket. – Är man tyst eller blyg måste man jobba med sin personlighet, säger han. Nu brukar det inte vara ett problem. Under sina år som konsult i förskolor från Eslöv till Haparanda har han träffat på få talträngda förskollärare. De är generellt duktiga på att tala mycket, vilket är en bra utgångspunkt. Men samtidigt är de ofta hemmablinda och tror att de talar på ett utvecklande sätt just för att de är måna om att vara pratsamma. Under sina observationer har Veli Tuomela sett – eller kanske snarare hört – en språklig yrkesskada hos förskolepedagoger. – Den går ut på att de ofta pratar för kortfattat med barnen och an-


Smakprov / Språk & kommunikation
To see the actual publication please follow the link above