Page 2

Smakprov / Språk & kommunikation

i^Y^\VgZji\^kcVWŽX`Zg^hZg^Zc~g/ iZ`c^`dXbViZbVi^`!'%&' cVijgkZiZch`VedXb^a_Ž!'%%- aZ`Zchgdaa!'%%+hajih€aY jidbjheZYV\d\^`!'%%* Žgh`daVcheZYV\d\^h`Vgjb!'%%) k~\Vgi^aaheg€`Zi!'%%(hajih€aY bViZbVi^`!iZ`c^`dXcVijgkZiZch`Ve!'%%'hajih€aY YVidgZg!&...hajih€aY aZ`!&..-hajih€aY heg€`!&..,hajih€aY Lärarförbundets Förlag Box 12239 102 26 Stockholm Tel: 08-737 65 00 www.lararforbundetsforlag.se info@lararforbundetsforlag.se © 2013 Lärarförbundets Förlag och tidningen Förskolan Produktion: Förskolans redaktion Omslagsfoto: Getty Images Grafisk form och produktion: Anna Bylund Repro: Mari Lingensjö Tryck: Elanders Sverige AB, Mölnlycke, 2013 ISBN 978-91-9808-493-1


Smakprov / Språk & kommunikation
To see the actual publication please follow the link above