Page 8

Smakprov Slöjd i en digital skola

12 innehåll som läggs till förändrar alltid maktbalansen mellan och inom skolämnen, trycket ökar, och vi tvingas till argu-mentation om vad som är viktigt, vad vi inte kan undvara i ett ämne och hur det nya som pockar på kan integreras (Bernstein, 2000; Erixon m fl, 2012). Det är en spännande och på många sätt betydelsefull ut-maning slöjdlärare, elever och deras skolledare nu står in-för när den reviderade läroplanen och kursplanen för slöjd (Skolverket, 2017) ska genomföras. Många slöjdlärare har varit tidiga att nyfiket anamma digitala verktyg och på olika sätt använt dem i sin undervisning. Datorer nämns som ett exempel på verktyg i slöjd redan i 1994 års kursplan och i den därpå följande reviderade kursplanen anges IKT som ett verktyg bland flera. Idag är användning av datorer, digi-tal bildhantering eller rörlig digital bild i form av film, olika programmerbara maskiner, projektorer och scannrar än mer självklart i slöjdens arbetsprocesser. Av de estetiska ämnena är slöjd faktiskt det ämne där digitaliseringen framträder tyd-ligast (Skolverket, 2015a). Samtidigt visar utvärderingsresul-tat att det finns elever som aldrig tar del av digitala inslag i slöjdundervisningen och att detta kan bero på att det inte er-bjuds eller att elever själva väljer att undvika dem (Skolverket 2015b), kanske av rädsla eller av att de uppskattar att arbeta manuellt med händerna i det fysiska materialet. Vad gäller digitaliseringen liksom de krav på likvärdighet som ställs på undervisning i skolan är detta förstås ett problem, särskilt när det digitalas roll i slöjdämnet nu dessutom förstärks, medan det ur ett hantverksperspektiv kan vara en fördel att arbeta nära materialet. Alla som slöjdar vet att det tar tid att lära känna ett slöjdmaterial och att det kräver koncentration och uppmärksamhet; att sovra bland olika möjligheter kan i sig bidra till fördjupad kunskap. Digitaliseringens inflytande är omvälvande och går snabbt. Den digitala teknologin är både komplex och föränderlig,


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above