Page 5

Smakprov Slöjd i en digital skola

5 Samarbete över gränserna 105 Första lektionstillfället 107 Vernissage och utvärdering 108 Samarbete med teknikläraren 110 Att sy elektriskt 115 Datorn som dokumentationsredskap 116 Att våga lite mer 118 Inte bara smörknivar i slöjdundervisningen 121 Perspektiv på samtiden 121 En debatt som tog fart 122 Utveckla kompetenser i slöjden 127 Samtida utmaningar för skolslöjden 129 Slöjd – ett omtyckt skolämne 133 Digitaliseringens inverkan på slöjdämnet 134 Slöjdämnets relevans i dagens skola 135 En skola med mätbara resultat 137 En digital anslagstavla för lärare i slöjd 139 Digitalisering 140 Utveckling genom gemenskap 142 Innehållet i inläggen varierar 144 Om skolämnet slöjd 146 Om fenomenet slöjd 147 Om Nationellt centrum för slöjdutbildning 148 Utbyte av erfarenheter 148 Om undervisning i slöjd 149 Om digitala verktyg 150 Om skolor och kommuner 151 Om arbetet som lärare 151 Om slöjdämnets status 152 Vad kan vi lära oss av detta? 152 Makerkultur – huvudets och handens arbete 157 Att vara en maker 160 Motkraft till masskonsumtion 162 Vem är en maker? 163 Automatisering och digitalisering 166 Slöjden – att lära genom att skapa 169 Ett makerspace i varje skola 171


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above