Page 4

Smakprov Slöjd i en digital skola

4 Innehåll Förord 7 Inledning 11 Slöjd och tanken om bildning 19 Om bildning 19 Att öva förmågor genom att slöjda 21 Det naturliga skapandet 22 Öva tålamod, mod och uthållighet 26 Dynamiskt mindset 28 Att mäta lärande 29 Bildning i ett målstyrt system 32 Lära för livet 35 Läroplanen öppnar för nya möjligheter 39 Nationell digitaliseringsstrategi och reviderad läroplan 39 Möjligheter med skaparkultur i skolan 44 Digitalt skapande 47 Inspiration för digitalt skapande 48 Från inspiration till progression 49 Programmering som en möjlighet i slöjden 53 Nya verktyg, arbetssätt och material 53 Programmering som ett nödvändigt inslag 55 Programmering som en del av slöjden i Finland 58 Hur åstadkomma detta i praktiken? 59 Vad blinkar på dig? 60 Vad *** när det ***? 65 Gör ett interaktivt brädspel 66 Hur komma igång som lärare? 68 Skapande i slöjd med digitala material 71 Gränsöverskridande material 71 Slöjd finns i alla ämnen 73 Mentala och fysiska rum för skapande 79 Ett entreprenöriellt värdeskapande förhållningssätt 82 Ett ständigt lärande 86 Slöjdfilmer som extra lärare 89 Olika sorters filmer 89 Den viktiga förförståelsen 91 Att komma igång med slöjdarbetet 91 Individualisering i slöjdsalen 93 Föremålens estetiska uttryck 94 Att tänka på vid filmandet 95 Bloggen som samlingsplats 97 Likheter med flippat klassrum 98 Extra lärare i slöjdsalen 102


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above