Page 20

Smakprov Slöjd i en digital skola

All undervisning måste inte vara digital. Men alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid. Det är utgångspunkten för antologin Slöjd i en digital skola. Redaktören Martina Rylander Lundström, själv lärare i slöjd och svenska, har samlat kollegor och forskare med olika perspektiv på hur skolämnet slöjd berörs – och kan berikas – av den pågående digitaliseringen. Boken innehåller flera inspirerande exempel på hur digitala verktyg och teknik kan användas i undervisningen. Eller vad sägs om interaktiva brädspel, kläder som lyser eller fågel-holkar som larmar när äggen kläcks? Men boken utforskar också slöjdämnets roll i dagens skola – och i framtidens. ”Äntligen en antologi som på allvar öppnar för en fördjupad dialog om skolämnet slöjd och digitalisering! Det är både välkommet och behövligt.” Ur inledningen av Stina Westerlund, lektor i pedagogiskt arbete.


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above